Het aantal Vlaamse jongvolwassenen met schulden groeit gestaag. Dat blijkt onder meer uit de jaarlijkse statistieken van de Nationale Bank van België. Die berekenen sinds 2003 de schuldenlast van ons land. Daarvoor gebruikt de NBB gegevens van alle banken en verzekeraars in België.

Consumptiekredieten verstrekt door warenhuizen worden niet opgenomen in de resultaten.

Wat blijkt? Het aantal jongvolwassenen (18- tot 25-jarigen) met achterstallige contracten is de laatste drie jaar gestegen van 18.325 in 2006 tot 21.681 in 2009 - wat neerkomt op 2,4 procent van de totale meerderjarige bevolking. En dat terwijl het totale aantal schuldenaars in diezelfde periode ongeveer gelijk is gebleven.

Ook het Vlaams departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin houdt sinds 2007 schuldstatistieken bij, verzameld en verwerkt door het Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling (VCS). Het centrum haalt zijn gegevens bij de erkende diensten voor schuldbemiddeling in Vlaanderen, zoals OCMW's en CAW's. Uit cijfers die Knack kon inkijken blijkt dat het aantal jongeren dat uit zichzelf de eerste stap zet naar hulp jaar na jaar stijgt. In 2007 was 5 procent van alle aanvragers jonger dan 25, in 2009 al 6,2 procent. Verwacht wordt dat die tendens zich de volgende jaren voortzet.

In de praktijk is het probleem veel groter, waarschuwt Tine Van Regenmortel, professor sociaal werk aan de K.U.Leuven en hoofd van de onderzoeksgroep Armoede, Maatschappelijke integratie en Migratie.

'De laatste jaren is in Vlaanderen de algemene armoede gestegen. Het zou onlogisch zijn als jongeren de dans zouden ontspringen. Want samen met gepensioneerden zijn ze financieel de kwetsbaarste groep in onze maatschappij.' Wat volgens Van Regenmortel ook meespeelt, is dat jongeren met schulden vaak pas op latere leeftijd hulp zoeken, wanneer de situatie uitzichtloos is geworden. Ook blijft in de huidige cijfers de groep jongvolwassenen uit de middenklasse buiten beeld. Wanneer die schulden maken, vallen ze terug op een breed netwerk. Zij kloppen niet aan bij de diensten die de Vlaamse overheid van data voorzien. (MGO)

Het aantal Vlaamse jongvolwassenen met schulden groeit gestaag. Dat blijkt onder meer uit de jaarlijkse statistieken van de Nationale Bank van België. Die berekenen sinds 2003 de schuldenlast van ons land. Daarvoor gebruikt de NBB gegevens van alle banken en verzekeraars in België. Consumptiekredieten verstrekt door warenhuizen worden niet opgenomen in de resultaten. Wat blijkt? Het aantal jongvolwassenen (18- tot 25-jarigen) met achterstallige contracten is de laatste drie jaar gestegen van 18.325 in 2006 tot 21.681 in 2009 - wat neerkomt op 2,4 procent van de totale meerderjarige bevolking. En dat terwijl het totale aantal schuldenaars in diezelfde periode ongeveer gelijk is gebleven. Ook het Vlaams departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin houdt sinds 2007 schuldstatistieken bij, verzameld en verwerkt door het Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling (VCS). Het centrum haalt zijn gegevens bij de erkende diensten voor schuldbemiddeling in Vlaanderen, zoals OCMW's en CAW's. Uit cijfers die Knack kon inkijken blijkt dat het aantal jongeren dat uit zichzelf de eerste stap zet naar hulp jaar na jaar stijgt. In 2007 was 5 procent van alle aanvragers jonger dan 25, in 2009 al 6,2 procent. Verwacht wordt dat die tendens zich de volgende jaren voortzet. In de praktijk is het probleem veel groter, waarschuwt Tine Van Regenmortel, professor sociaal werk aan de K.U.Leuven en hoofd van de onderzoeksgroep Armoede, Maatschappelijke integratie en Migratie.'De laatste jaren is in Vlaanderen de algemene armoede gestegen. Het zou onlogisch zijn als jongeren de dans zouden ontspringen. Want samen met gepensioneerden zijn ze financieel de kwetsbaarste groep in onze maatschappij.' Wat volgens Van Regenmortel ook meespeelt, is dat jongeren met schulden vaak pas op latere leeftijd hulp zoeken, wanneer de situatie uitzichtloos is geworden. Ook blijft in de huidige cijfers de groep jongvolwassenen uit de middenklasse buiten beeld. Wanneer die schulden maken, vallen ze terug op een breed netwerk. Zij kloppen niet aan bij de diensten die de Vlaamse overheid van data voorzien. (MGO)