Jongeren die de jeugdhulp verlaten, zijn een kwetsbare doelgroep. Dat is al vaak gebleken uit onderzoek en uit praktijkvoorbeelden. Meer dan gemiddeld kampen ze met thuisloosheid of hebben ze nood aan bijkomende ondersteuning om op eigen benen te staan. Om te vermijden dat kwetsbare jongeren na een traject in de jeugdhulp op hun 18de verjaardag in een zwart gat vallen, zijn er daarom de voorbije jaren verschillende initiatieven genomen. Zo werd een actieplan jongvolwassenen uitgewerkt dat de stap van de jeugdhulp naar zelfstandigheid makkelijker moet maken. Jongeren kunnen bijvoorbeeld na hun 18de verjaardag ook vrijwillige voortgezette jeugdhulp vragen. De mogelijkheden daarvoor zijn verruimd. Zo kunnen jongeren tot hun 25 jaar op ondersteuning blijven rekenen. "Met de mogelijkheid om tot 25 ondersteuning te krijgen", zegt minister van Welzijn Wouter Beke, "geven we jongeren en hun begeleiders de kans om rond de leeftijd van 18 wat meer geleidelijkheid in te bouwen, meer tijd te nemen om ervoor te zorgen dat jongeren op hun voeten landen, perspectief hebben op een studie of een plek op de arbeidsmarkt en met een netwerk waar ze op kunnen terugvallen." Steeds meer jongvolwassenen maken ook gebruik van die mogelijkheden, zo blijkt uit de cijfers van agentschap Opgroeien. Op drie jaar tijd is het aantal jongeren dat gebruik maakt van voortgezette jeugdhulp met een derde gestegen naar 3.422 in 2020. "Het toont aan dat we een verschil kunnen blijven maken voor jongeren na hun 18de verjaardag", zegt woordvoerder Niels Heselmans. Sommige projecten mikken op begeleiding om te vermijden dat jeugdhulpverlaters het dak boven hun hoofd verliezen. "Via een duobegeleiding tussen hun jeugdhulpverlener en een CAW-medewerker willen we hen beter ondersteunen wanneer ze stilaan op eigen benen gaan staan. In 2019 werden op die manier 149 jongeren begeleid, in 2020 steeg dat richting 320 jongeren", legt Heselmans uit. (Belga)

Jongeren die de jeugdhulp verlaten, zijn een kwetsbare doelgroep. Dat is al vaak gebleken uit onderzoek en uit praktijkvoorbeelden. Meer dan gemiddeld kampen ze met thuisloosheid of hebben ze nood aan bijkomende ondersteuning om op eigen benen te staan. Om te vermijden dat kwetsbare jongeren na een traject in de jeugdhulp op hun 18de verjaardag in een zwart gat vallen, zijn er daarom de voorbije jaren verschillende initiatieven genomen. Zo werd een actieplan jongvolwassenen uitgewerkt dat de stap van de jeugdhulp naar zelfstandigheid makkelijker moet maken. Jongeren kunnen bijvoorbeeld na hun 18de verjaardag ook vrijwillige voortgezette jeugdhulp vragen. De mogelijkheden daarvoor zijn verruimd. Zo kunnen jongeren tot hun 25 jaar op ondersteuning blijven rekenen. "Met de mogelijkheid om tot 25 ondersteuning te krijgen", zegt minister van Welzijn Wouter Beke, "geven we jongeren en hun begeleiders de kans om rond de leeftijd van 18 wat meer geleidelijkheid in te bouwen, meer tijd te nemen om ervoor te zorgen dat jongeren op hun voeten landen, perspectief hebben op een studie of een plek op de arbeidsmarkt en met een netwerk waar ze op kunnen terugvallen." Steeds meer jongvolwassenen maken ook gebruik van die mogelijkheden, zo blijkt uit de cijfers van agentschap Opgroeien. Op drie jaar tijd is het aantal jongeren dat gebruik maakt van voortgezette jeugdhulp met een derde gestegen naar 3.422 in 2020. "Het toont aan dat we een verschil kunnen blijven maken voor jongeren na hun 18de verjaardag", zegt woordvoerder Niels Heselmans. Sommige projecten mikken op begeleiding om te vermijden dat jeugdhulpverlaters het dak boven hun hoofd verliezen. "Via een duobegeleiding tussen hun jeugdhulpverlener en een CAW-medewerker willen we hen beter ondersteunen wanneer ze stilaan op eigen benen gaan staan. In 2019 werden op die manier 149 jongeren begeleid, in 2020 steeg dat richting 320 jongeren", legt Heselmans uit. (Belga)