Norbertijn Luc Vankrunskelsven brengt sinds meer dan twintig jaar in de abdij van Averbode mensen bij elkaar die worstelen met een traumatische ervaring van seksueel misbruik. De slachtoffers gaan er met elkaar in gesprek en krijgen steun van Vankrunskelsven en van theologe Karlijn Demasure, decaan van de faculteit Menswetenschappen aan de universiteit van Ottawa. Dat steeds jongere mensen zich voor de zelfhulpgroepen melden, wijst er voor Demasure vermoedelijk op dat ze zich sneller bewust zijn van het onheil. "Snellere doorverwijzing, meer informatie en meer gehoor vinden op het internet kunnen een rol spelen. Het brengt hoe dan ook mee dat de betrokkenen sneller aan hun herstel kunnen beginnen en de gruwel beter kunnen verwerken". (KAV)

Norbertijn Luc Vankrunskelsven brengt sinds meer dan twintig jaar in de abdij van Averbode mensen bij elkaar die worstelen met een traumatische ervaring van seksueel misbruik. De slachtoffers gaan er met elkaar in gesprek en krijgen steun van Vankrunskelsven en van theologe Karlijn Demasure, decaan van de faculteit Menswetenschappen aan de universiteit van Ottawa. Dat steeds jongere mensen zich voor de zelfhulpgroepen melden, wijst er voor Demasure vermoedelijk op dat ze zich sneller bewust zijn van het onheil. "Snellere doorverwijzing, meer informatie en meer gehoor vinden op het internet kunnen een rol spelen. Het brengt hoe dan ook mee dat de betrokkenen sneller aan hun herstel kunnen beginnen en de gruwel beter kunnen verwerken". (KAV)