De organisaties spreken van 'de definitieve doodsteek' voor het project, omdat eerder al het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan door de Raad van State werd vernietigd.

Pure autolocatie

'Deze finale doodsteek voor een achterhaald project is erg goed nieuws', stellen de organisaties. 'Wij hebben ons van bij het begin tegen Uplace verzet. Een groot shoppingcentrum op een pure autolocatie is niet te rijmen met de uitdagingen inzake luchtvervuiling, klimaat, verkeer en ruimtelijke ordening.'

'Dat we dit protest überhaupt via de rechter moesten voeren, zegt helaas veel over het gebrek aan visie bij de Vlaamse regering', stellen de organisaties. 'Wij hopen dan ook dat er geen nieuwe Uplaces meer opduiken en dat beleidsmakers hun volle steun geven aan bruisende en leefbare stads- en dorpskernen in plaats van megalomane shoppingcentra daarbuiten. We roepen alle overheden op om werk te maken van een duurzame herinvulling van de reconversiezone in Machelen.'

'Niet verrast'

Uplace zelf zegt in een reactie niet verrast te zijn door het nieuwe arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het is een logisch gevolg van de vernietiging van het gedeelte van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van het Vlaams Strategisch Gebied Brussel (GRUP VSGB), waarin het Uplace-project had moeten komen. Dat zegt woordvoerster Lies De Smedt.

Uplace herinnert eraan dat de opmaak van een nieuwe rechtsgrond intussen gedelegeerd is aan het gemeentebestuur van Machelen. De gemeente, aldus Uplace, liet eerder al weten dat ze bij de opmaak van nieuwe ruimtelijke plannen voor de reconversiezone op haar grondgebied overleg zal plegen met de eigenaars van de betrokken grondpercelen.

'Uplace zal de komende maanden dan ook constructief meewerken en blijft bereid om een trekkersrol op te nemen voor de sociaaleconomische herontwikkeling van de oude industrieterreinen in Machelen', luidt het nog.

Hans Bonte: 'Vlaamse regering moet nu uit convenant met Uplace stappen'

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) is blij dat de Raad voor Vergunningenbetwistingen de bouwvergunning voor het winkelcomplex Uplace in Machelen heeft vernietigd. De stad Vilvoorde heeft jarenlang een juridische strijd gevoerd tegen het complex. Bonte vindt dat de Vlaamse regering uit de brownfieldconvenant met Uplace moet stappen. 'Uplace heeft nog altijd hoop en anders zal er altijd twijfel blijven bestaan', zegt Bonte.

In juni 2009 sloten de Vlaamse regering en Uplace een brownfieldconvenant: om de verlaten en vervuilde industriegronden in Machelen te saneren en op te waarderen mocht Uplace daar een groot winkel- en ontspanningscentrum bouwen. De overheid zou die ontwikkeling zo goed mogelijk faciliteren. 'Het is nu eindelijk voor iedereen duidelijk dat een winkelcomplex op die plaats compleet van de pot gerukt is', reageert Hans Bonte. 'Ik ben blij omdat het handelscentrum van Vilvoorde nu eindelijk kan herleven'.

Volgens de Vilvoordse burgemeester is het nu 'niet meer dan logisch' dat de Vlaamse regering de brownfieldconvenant opzegt. 'Uit de reactie van Uplace blijkt dat ze nog altijd hoop koesteren. De Vlaamse regering moet uit die convenant stappen, anders zal er altijd twijfel blijven bestaan'. Bonte meent dat er op de bewuste locatie een recreatief speelbos moet komen. 'Curieuzeneuzen, het grote onderzoek naar luchtkwaliteit, heeft het aangetoond. We hebben nood aan groen en liefst bruikbaar groen op die plaats'.

De organisaties spreken van 'de definitieve doodsteek' voor het project, omdat eerder al het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan door de Raad van State werd vernietigd. 'Deze finale doodsteek voor een achterhaald project is erg goed nieuws', stellen de organisaties. 'Wij hebben ons van bij het begin tegen Uplace verzet. Een groot shoppingcentrum op een pure autolocatie is niet te rijmen met de uitdagingen inzake luchtvervuiling, klimaat, verkeer en ruimtelijke ordening.''Dat we dit protest überhaupt via de rechter moesten voeren, zegt helaas veel over het gebrek aan visie bij de Vlaamse regering', stellen de organisaties. 'Wij hopen dan ook dat er geen nieuwe Uplaces meer opduiken en dat beleidsmakers hun volle steun geven aan bruisende en leefbare stads- en dorpskernen in plaats van megalomane shoppingcentra daarbuiten. We roepen alle overheden op om werk te maken van een duurzame herinvulling van de reconversiezone in Machelen.'Uplace zelf zegt in een reactie niet verrast te zijn door het nieuwe arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het is een logisch gevolg van de vernietiging van het gedeelte van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van het Vlaams Strategisch Gebied Brussel (GRUP VSGB), waarin het Uplace-project had moeten komen. Dat zegt woordvoerster Lies De Smedt.Uplace herinnert eraan dat de opmaak van een nieuwe rechtsgrond intussen gedelegeerd is aan het gemeentebestuur van Machelen. De gemeente, aldus Uplace, liet eerder al weten dat ze bij de opmaak van nieuwe ruimtelijke plannen voor de reconversiezone op haar grondgebied overleg zal plegen met de eigenaars van de betrokken grondpercelen. 'Uplace zal de komende maanden dan ook constructief meewerken en blijft bereid om een trekkersrol op te nemen voor de sociaaleconomische herontwikkeling van de oude industrieterreinen in Machelen', luidt het nog. Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) is blij dat de Raad voor Vergunningenbetwistingen de bouwvergunning voor het winkelcomplex Uplace in Machelen heeft vernietigd. De stad Vilvoorde heeft jarenlang een juridische strijd gevoerd tegen het complex. Bonte vindt dat de Vlaamse regering uit de brownfieldconvenant met Uplace moet stappen. 'Uplace heeft nog altijd hoop en anders zal er altijd twijfel blijven bestaan', zegt Bonte. In juni 2009 sloten de Vlaamse regering en Uplace een brownfieldconvenant: om de verlaten en vervuilde industriegronden in Machelen te saneren en op te waarderen mocht Uplace daar een groot winkel- en ontspanningscentrum bouwen. De overheid zou die ontwikkeling zo goed mogelijk faciliteren. 'Het is nu eindelijk voor iedereen duidelijk dat een winkelcomplex op die plaats compleet van de pot gerukt is', reageert Hans Bonte. 'Ik ben blij omdat het handelscentrum van Vilvoorde nu eindelijk kan herleven'. Volgens de Vilvoordse burgemeester is het nu 'niet meer dan logisch' dat de Vlaamse regering de brownfieldconvenant opzegt. 'Uit de reactie van Uplace blijkt dat ze nog altijd hoop koesteren. De Vlaamse regering moet uit die convenant stappen, anders zal er altijd twijfel blijven bestaan'. Bonte meent dat er op de bewuste locatie een recreatief speelbos moet komen. 'Curieuzeneuzen, het grote onderzoek naar luchtkwaliteit, heeft het aangetoond. We hebben nood aan groen en liefst bruikbaar groen op die plaats'.