Wanneer kinderen die niet in België wonen toch recht hebben op kinderbijslag, zal die waar mogelijk bijgesteld worden om rekening te houden met de levensduurte in het land van verblijf. In de startnota wordt benadrukt dat Vlaanderen sociaal moet zijn en niemand in de steek laat, "maar tegelijk mag ook niemand de gemeenschap in de steek laten". "Verantwoordelijkheid en solidariteit zijn onze leidende principes. Voor wat hoort wat. We verwachten dat elke Vlaming, nieuw of oud, zijn verantwoordelijkheid neemt en maximaal inspanningen levert om de vele kansen te grijpen die door Vlaanderen geboden worden", klinkt het. (Belga)

Wanneer kinderen die niet in België wonen toch recht hebben op kinderbijslag, zal die waar mogelijk bijgesteld worden om rekening te houden met de levensduurte in het land van verblijf. In de startnota wordt benadrukt dat Vlaanderen sociaal moet zijn en niemand in de steek laat, "maar tegelijk mag ook niemand de gemeenschap in de steek laten". "Verantwoordelijkheid en solidariteit zijn onze leidende principes. Voor wat hoort wat. We verwachten dat elke Vlaming, nieuw of oud, zijn verantwoordelijkheid neemt en maximaal inspanningen levert om de vele kansen te grijpen die door Vlaanderen geboden worden", klinkt het. (Belga)