De Leuvense gemeenteraad keurde eind februari een renteloze lening van 3,5 miljoen euro aan OHL goed met een maximale duurtijd van 11 jaar voor de bouw van een nieuwe tribune. In de overeenkomst werd evenwel gestipuleerd dat er geen aflossing diende te gebeuren in seizoenen dat OHL niet deelneemt aan de hoogste klasse. De schuld wordt hierdoor echter geenszins kwijtgescholden want ze dient in elk geval uiterlijk op 30 juni 2031 volledig terugbetaald te zijn. In 2012 werd een lening met een gelijkaardige regeling toegekend voor een bedrag van 0,7 miljoen euro. "Als de ploeg in eerste klasse gebleven was, had OHL in de loop van het volgend seizoen respectievelijk 350.000 en 70.000 euro van die twee leningen moeten terugbetalen. We hebben echter steeds rekening gehouden met een mogelijke degradatie zodat dit de Leuvense stadsfinanciën niet voor problemen stelt. Ik wil eraan herinneren dat deze twee leningen uiterlijk in 2031 moeten terugbetaald zijn als de erfpachtovereenkomst afloopt die in 2012 met OHL werd afgesloten voor het stadion aan Den Dreef", aldus de Leuvense schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V). In de periode 2004-2011 kende de stad Leuven overigens nog 3 leningen toe aan Oud-Heverlee-Leuven voor een totaal bedrag van 6,2 miljoen euro. In ruil voor een aantal tegenprestaties voorzag Leuven echter telkens een jaarlijkse subsidie waarmee deze leningen automatisch konden worden terugbetaald. "De club nam hierbij onder meer het onderhoud van het stadion over, iets waarvoor wij tot dan toe steeds 3 personeelsleden permanent ter beschikking stelden", aldus Carl Devlies. (Belga)

De Leuvense gemeenteraad keurde eind februari een renteloze lening van 3,5 miljoen euro aan OHL goed met een maximale duurtijd van 11 jaar voor de bouw van een nieuwe tribune. In de overeenkomst werd evenwel gestipuleerd dat er geen aflossing diende te gebeuren in seizoenen dat OHL niet deelneemt aan de hoogste klasse. De schuld wordt hierdoor echter geenszins kwijtgescholden want ze dient in elk geval uiterlijk op 30 juni 2031 volledig terugbetaald te zijn. In 2012 werd een lening met een gelijkaardige regeling toegekend voor een bedrag van 0,7 miljoen euro. "Als de ploeg in eerste klasse gebleven was, had OHL in de loop van het volgend seizoen respectievelijk 350.000 en 70.000 euro van die twee leningen moeten terugbetalen. We hebben echter steeds rekening gehouden met een mogelijke degradatie zodat dit de Leuvense stadsfinanciën niet voor problemen stelt. Ik wil eraan herinneren dat deze twee leningen uiterlijk in 2031 moeten terugbetaald zijn als de erfpachtovereenkomst afloopt die in 2012 met OHL werd afgesloten voor het stadion aan Den Dreef", aldus de Leuvense schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V). In de periode 2004-2011 kende de stad Leuven overigens nog 3 leningen toe aan Oud-Heverlee-Leuven voor een totaal bedrag van 6,2 miljoen euro. In ruil voor een aantal tegenprestaties voorzag Leuven echter telkens een jaarlijkse subsidie waarmee deze leningen automatisch konden worden terugbetaald. "De club nam hierbij onder meer het onderhoud van het stadion over, iets waarvoor wij tot dan toe steeds 3 personeelsleden permanent ter beschikking stelden", aldus Carl Devlies. (Belga)