De audit moet onderzoeken in welke het MSK de geijkte regels en gebruikelijke referentiepraktijken inzake inkomende bruiklenen gevolgd heeft. "De audit kan ook aanbevelingen geven aan het MSK om het proces voor inkomende bruiklenen te verbeteren", klinkt het.

"Ik heb een audit door externen bevolen over de mate waarin het MSK in dit dossier de geijkte regels en gebruikelijke referentiepraktijken inzake inkomende bruiklenen heeft gevolgd", zegt schepen van Cultuur Annelies Storms.

Het onderzoek zal gebeuren door een externe auditeur. De stad Gent wil de opdracht uitbesteden via Audit Vlaanderen, waar lokale besturen een beroep kunnen op doen.

Nadat er de twijfel was ontstaan rond de authenticiteit van 24 werken uit de Russische avant-garde, afkomstig van de Stichting Dieleghem, in het MSK, werd een expertencommissie aangesteld door minister Sven Gatz en de stad Gent. De expertencommissie zou de authenticiteit van de werken onderzoeken, maar werd ontbonden nog voor het onderzoek van start kon gaan. Daarop besliste de stad om de bruikleenovereenkomst met de Stichting Dieleghem op te zeggen.

De audit moet onderzoeken in welke het MSK de geijkte regels en gebruikelijke referentiepraktijken inzake inkomende bruiklenen gevolgd heeft. "De audit kan ook aanbevelingen geven aan het MSK om het proces voor inkomende bruiklenen te verbeteren", klinkt het. "Ik heb een audit door externen bevolen over de mate waarin het MSK in dit dossier de geijkte regels en gebruikelijke referentiepraktijken inzake inkomende bruiklenen heeft gevolgd", zegt schepen van Cultuur Annelies Storms. Het onderzoek zal gebeuren door een externe auditeur. De stad Gent wil de opdracht uitbesteden via Audit Vlaanderen, waar lokale besturen een beroep kunnen op doen. Nadat er de twijfel was ontstaan rond de authenticiteit van 24 werken uit de Russische avant-garde, afkomstig van de Stichting Dieleghem, in het MSK, werd een expertencommissie aangesteld door minister Sven Gatz en de stad Gent. De expertencommissie zou de authenticiteit van de werken onderzoeken, maar werd ontbonden nog voor het onderzoek van start kon gaan. Daarop besliste de stad om de bruikleenovereenkomst met de Stichting Dieleghem op te zeggen.