Significant is de stijging van het aantal bijzondere inlichtingenmethoden (BIM) die de Staatsveiligheid inzet tegen de terreurdreiging. Dat aantal is met ruim 60 procent gestegen, van 499 gevallen in 2014 naar 812 in 2015.
...

Significant is de stijging van het aantal bijzondere inlichtingenmethoden (BIM) die de Staatsveiligheid inzet tegen de terreurdreiging. Dat aantal is met ruim 60 procent gestegen, van 499 gevallen in 2014 naar 812 in 2015. 'Dat hangt natuurlijk samen met het feit dat in die periode ook het aantal terreurdossiers fors is gestegen', reageert de Staatsveiligheid. 'Het begon met de verijdelde aanslag door de cel-Verviers, daarna had je de Thalys-zaak en de aanslagen in Parijs, naast alle andere terrorismedossiers die niét in de media zijn beland. In 2016 zet de trend zich verder: een stijging van BIM's in terreurdossiers. En dat ondanks het feit dat de identificatie van telefoongegevens sinds begin dit jaar niet langer een bijzondere inlichtingenmethode is. De wet is op dat punt gewijzigd.'In onderzoeken naar spionage door buitenlandse inlichtingendiensten heeft de Staatsveiligheid dan weer opmerkelijk minder BIM's aangewend: een daling van 319 BIM's in 2014 naar 253 in 2015. 'De inzet van de beschikbare BIM-middelen is dus gedeeltelijk verschoven naar de strijd tegen het terrorisme', concludeert het Comité I. De Staatsveiligheid: 'Maar dat wil niet zeggen dat wij die materie niet meer opgevolgd hebben. In 2016 is het aantal BIM's in spionagezaken opnieuw gestegen.'Globaal genomen blijft de inzet van BIM's door de Belgische inlichtingendiensten de voorbije jaren relatief stabiel: van 1378 in 2013, over 1282 in 2014 tot 1392 in 2015. Van die 1392 nam de Staatsveiligheid het overgrote deel (90 procent) voor zijn rekening. De militaire inlichtingendienst ADIV deed vorig jaar 121 keer een beroep op bijzondere inlichtingenmethoden; in de meeste gevallen (101) ging het om onderzoeken naar de activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten. Ook de inzet van telefoontap bleef min of meer stabiel in vergelijking met voorgaande jaren. Dat gebeurde vorig jaar in 25 gevallen door de ADIV, en in 87 gevallen door de Staatsveiligheid. In de komende weken buigt de commissie-Justitie zich opnieuw over de herziening van de BIM-wet, die in 2010 van kracht werd. De regering wil de toolbox van de inlichtingendiensten immers verder uitbreiden.Het Jaarverslag 2015 van het Comité I staat sinds vandaag ook online.