Staatsveiligheid spreekt Liesbeth Homans tegen over moskee in Beringen

06/04/17 om 20:29 - Bijgewerkt om 21:22

De Staatsveiligheid ontkent dat een onderzoek naar de Fatih Camii-moskee in Beringen zaken aan het licht heeft gebracht die niet door de beugel kunnen. De moskee wordt in het rapport niet eens geanalyseerd, luidt het. Minister blijft bij haar besluit om de erkenning van de moskee in te trekken.

Staatsveiligheid spreekt Liesbeth Homans tegen over moskee in Beringen

Liesbeth Homans © Belga

In een mededeling zegt de Veiligheid van de Staat (VSSE), kortweg Staatsveiligheid, dat ze vaststelt dat 'elementen van haar rapport aanleiding geven tot conclusies die door de inlichtingendienst zelf nooit werden getrokken'.

De dienst reageert daarmee op Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), die bekendmaakte dat ze de erkenning van de Fatih Camii-moskee in Beringen intrekt omdat 'documenten van de Staatsveiligheid ons wijzen op zaken die niet door de beugel kunnen.'

Spionnen

Het gaat om een nota over het Turkse overheidsdepartement Diyanet. Die kwam er volgens de Staatsveiligheid op vraag van federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), nadat in de pers werd bericht over Turkse imams die ingezet zouden zijn als politieke spionnen. De nota werd ook overgemaakt aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en aan premier Charles Michel (MR).

'In de nota wordt een genuanceerde analyse gemaakt van de algemene activiteiten van Diyanet in België, waarbij er ondanks pogingen tot beïnvloeding, tot nu toe geen bewijzen gevonden werden voor clandestiene inmenging of spionageactiviteiten door Diyanet', verduidelijkt de VSSE.

'Bovendien wordt de Beringse Fatih Camii-moskee, waarvan naar verluidt de procedure voor het intrekken van de erkenning zou worden opgestart, in de nota niet geanalyseerd. Deze moskee komt er enkel zijdelings in aan bod en wel om de rol van haar voormalige imam te contextualiseren, precies omdat zijn naam ook in de pers was opgedoken.'

Nota's

De inlichtingendienst wijst er ook op dat ze 'vanuit haar opdracht om de veiligheid van alle Belgen te beschermen en in de context van de actuele spanningen binnen de Turkse gemeenschap', de voorbije maanden verschillende contextuele nota's heeft opgesteld uit eigen initiatief of op vraag van de regering. 'Onder meer na de verijdelde coup van juli 2016 in Turkije, naar aanleiding van het referendum en over de activiteiten van Diyanet.'

De VSSE benadrukt dat ze met haar communicatie geen standpunt wenst in te nemen ten aanzien van Diyanet.

Reactie Homans

Homans zelf blijft bij haar standpunt. Als de Staatsveiligheid zegt dat elementen van haar rapport aanleiding geven tot conclusies die door de dienst zelf nooit werden getrokken, moet de dienst het rapport maar openbaar maken, vindt ze. 'Ik kan dat niet', zo reageerde ze in Terzake op Canvas.

Homans stelde dat ze uit het uitgebreid rapport van de Staatsveiligheid dingen haalt die haaks staan op de erkenningscriteria die Vlaanderen hanteert. De Fatih-moskee in Beringen wordt wel degelijk in het rapport genoemd, benadrukte ze. De N-VA-minister wees er ook op dat de erkenning van moskeeën haar exclusieve bevoegdheid is. De staatsveiligheid of de federale overheid is ter zake niet bevoegd.

Homans kondigde nog aan dat ze de Staatsveiligheid ook om rapporten over de andere Diyanet-moskeeën heeft gevraagd. Ze zei te beseffen dat deze Diyanet-moskeeën dankzij de subsidies uit Turkije kunnen blijven functioneren, ook zonder Vlaamse of provinciale middelen.

Maar het intrekken van de erkenning van de moskee in Beringen is volgens haar een belangrijk signaal dat het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen, het polariseren en het importeren van buitenlandse conflicten - wat haaks staat op integratie - niet kan.

SP.A wil commissie

SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke vraagt Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans dat hij vrijdagvoormiddag de commissie Bestuurszaken bijeenroept om minister Homans te kunnen ondervragen over het dossier. 'De minister en de staatsveiligheid spreken elkaar volledig tegen. Dat mag niet blijven duren', verklaarde hij aan Belga.

Onze partners