In de volledige eurozone is de staatsschuld toegenomen van 90,6 procent tijdens de laatste drie maanden van 2012 naar 92,2 procent tijdens de eerste drie maanden in 2013. In de hele Europese Unie noteerde Eurostat een toename van 85,2 naar 85,9 procent van het bbp. De hoogste schuldratio's werden vastgesteld in Griekenland (160,5), Italië (130,3), Portugal (127,2) en Ierland (125,1). Estland (10,0), Bulgarije (18,0) en Luxemburg (22,4) hadden de laagste overheidsschuld. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2012 zagen 21 EU-lidstaten hun schuldgraad toenemen. Na Ierland (7,7 procentpunt) werd in België de hoogste toename genoteerd. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2012 noteerden 24 EU-lidstaten een stijging, maar ligt de toename in ons land zowat op hetzelfde niveau als in de hele Europese Unie. Ons land heeft bij een eerdere begrotingscontrole met de Europese Commissie afgesproken dat de schuldgraad dit jaar onder de 100 procent zou afsluiten. (Belga)

In de volledige eurozone is de staatsschuld toegenomen van 90,6 procent tijdens de laatste drie maanden van 2012 naar 92,2 procent tijdens de eerste drie maanden in 2013. In de hele Europese Unie noteerde Eurostat een toename van 85,2 naar 85,9 procent van het bbp. De hoogste schuldratio's werden vastgesteld in Griekenland (160,5), Italië (130,3), Portugal (127,2) en Ierland (125,1). Estland (10,0), Bulgarije (18,0) en Luxemburg (22,4) hadden de laagste overheidsschuld. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2012 zagen 21 EU-lidstaten hun schuldgraad toenemen. Na Ierland (7,7 procentpunt) werd in België de hoogste toename genoteerd. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2012 noteerden 24 EU-lidstaten een stijging, maar ligt de toename in ons land zowat op hetzelfde niveau als in de hele Europese Unie. Ons land heeft bij een eerdere begrotingscontrole met de Europese Commissie afgesproken dat de schuldgraad dit jaar onder de 100 procent zou afsluiten. (Belga)