Het comité - premier Di Rupo, staatssecretarissen Verherstraeten en Wathelet, en vertegenwoordigers van de acht partijen van de institutionele meerderheid - hebben zich ook beraden over het artikel 144 van de Grondwet. In het communautair akkoord staat dat de Raad van State ook de bevoegdheid zal krijgen om schadevergoedingen uit te spreken. Dat punt is evenwel nog niet afgerond. Op Pinkstermaandag zien de leden van het Uitvoeringscomité zich opnieuw. Dan staan de resterende bevoegdheden op de agenda: het openbaar ambt, energie en het Rekenhof. Ook volgende week vrijdag hebben de onderhandelaars reeds in hun agenda aangekruist. (Belga)

Het comité - premier Di Rupo, staatssecretarissen Verherstraeten en Wathelet, en vertegenwoordigers van de acht partijen van de institutionele meerderheid - hebben zich ook beraden over het artikel 144 van de Grondwet. In het communautair akkoord staat dat de Raad van State ook de bevoegdheid zal krijgen om schadevergoedingen uit te spreken. Dat punt is evenwel nog niet afgerond. Op Pinkstermaandag zien de leden van het Uitvoeringscomité zich opnieuw. Dan staan de resterende bevoegdheden op de agenda: het openbaar ambt, energie en het Rekenhof. Ook volgende week vrijdag hebben de onderhandelaars reeds in hun agenda aangekruist. (Belga)