De overheidsinstelling cvba NEO, die instaat voor de ontwikkeling van de Heizelvlakte, heeft slechts drie betaalde personeelsleden in dienst, goed voor 310.000 euro op vier jaar. Bovendien is officieel vastgelegd dat alle personeel met arbeidsovereenkomsten moet aangeworven worden. Maar volgens Arnaud Verstraete (Groen) wordt die bepaling handig omzeild: liefst negen miljoen euro werd de voorbije vier jaar uitgegeven aan externe consultants.

'Het is hallucinant hoe de regels van bij het begin herhaaldelijk met de voeten getreden werden. Wanneer er dan kritische vragen over komen, ontkent Vervoort niet dat er een overtreding is van de regels, en laat hij doodleuk weten dat ze het wel gaan regulariseren', luidt de kritiek van het Groen-parlementslid.

Opdrachten van acht jaar lang

Brussels minister-president Rudi Vervoort verduidelijkte in het Brussels Parlement dat er drie soorten dienstverleners zijn bij NEO. Naast de vaste personeelsleden zijn er dienstverleners die na een overheidsopdracht zijn aangeduid, en dienstverleners die door EXCS (de voorganger van NEO) zijn aangeduid en die nog niet hebben deelgenomen aan een mededingingsprocedure.

Maar Verstraete wijst er op dat men het niet zo nauw nam met de wet op openbare aanbestedingen. Slechts een deel van de dure consultancy-opdrachten werd op de wettelijke voorgeschreven manier aanbesteed. Een jaar na de overname van niet-aanbestede contracten, vroeg NEO daarvoor een juridisch advies om na te gaan of dit wettelijk toelaatbaar was. Hij wijst er ook op dat sommige opdrachten acht jaar lang liepen. Dat roept bij Arnaud Verstraete de vraag op wie eigenlijk aan het stuur zit bij NEO, als consultants nagenoeg alle kerntaken op zich nemen.

Daarnaast is er volgens hem ook sprake schijnzelfstandigheid, al ontkent Vervoort dat met klem. NEO wordt, aldus Vervoort, gecontroleerd door het kabinet van revisoren en het Rekenhof. 'Er zijn geen schijnzelfstandigen', was de conclusie die Vervoort trok. Maar Arnaud Verstraete is niet overtuigd en wil de contracten van die consultants zelf inzien om daar klaarheid over te krijgen.

De overheidsinstelling cvba NEO, die instaat voor de ontwikkeling van de Heizelvlakte, heeft slechts drie betaalde personeelsleden in dienst, goed voor 310.000 euro op vier jaar. Bovendien is officieel vastgelegd dat alle personeel met arbeidsovereenkomsten moet aangeworven worden. Maar volgens Arnaud Verstraete (Groen) wordt die bepaling handig omzeild: liefst negen miljoen euro werd de voorbije vier jaar uitgegeven aan externe consultants. 'Het is hallucinant hoe de regels van bij het begin herhaaldelijk met de voeten getreden werden. Wanneer er dan kritische vragen over komen, ontkent Vervoort niet dat er een overtreding is van de regels, en laat hij doodleuk weten dat ze het wel gaan regulariseren', luidt de kritiek van het Groen-parlementslid.Brussels minister-president Rudi Vervoort verduidelijkte in het Brussels Parlement dat er drie soorten dienstverleners zijn bij NEO. Naast de vaste personeelsleden zijn er dienstverleners die na een overheidsopdracht zijn aangeduid, en dienstverleners die door EXCS (de voorganger van NEO) zijn aangeduid en die nog niet hebben deelgenomen aan een mededingingsprocedure.Maar Verstraete wijst er op dat men het niet zo nauw nam met de wet op openbare aanbestedingen. Slechts een deel van de dure consultancy-opdrachten werd op de wettelijke voorgeschreven manier aanbesteed. Een jaar na de overname van niet-aanbestede contracten, vroeg NEO daarvoor een juridisch advies om na te gaan of dit wettelijk toelaatbaar was. Hij wijst er ook op dat sommige opdrachten acht jaar lang liepen. Dat roept bij Arnaud Verstraete de vraag op wie eigenlijk aan het stuur zit bij NEO, als consultants nagenoeg alle kerntaken op zich nemen. Daarnaast is er volgens hem ook sprake schijnzelfstandigheid, al ontkent Vervoort dat met klem. NEO wordt, aldus Vervoort, gecontroleerd door het kabinet van revisoren en het Rekenhof. 'Er zijn geen schijnzelfstandigen', was de conclusie die Vervoort trok. Maar Arnaud Verstraete is niet overtuigd en wil de contracten van die consultants zelf inzien om daar klaarheid over te krijgen.