Het zijn geen banen waar de overheid veel geld moet inpompen, maar waar ze eerder geld aan verdient via de belastingen. Het is voor het eerst sinds 2011 dat het aantal jobs in die 'marktactiviteiten' opnieuw toenam.

'Je kan echt van een opzienbarende kentering spreken', zegt Marcia De Wachter, directeur bij de Nationale Bank en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. 'De jobs die niet zwaar afhangen van overheidsgeld zijn terug van weggeweest en dat is bijzonder goed nieuws. Het is de meest positieve economische ontwikkeling van de voorbije jaren in ons land.' Dit blijkt uit het verslag van de Nationale Bank dat vorige week werd gepresenteerd, maar het nieuws ontsnapte tot nu toe aan alle aandacht.

Regeringsbeleid

Tussen 2000 en 2013 werden acht op de tien van de gecreëerde banen hoofdzakelijk door de overheid gefinancierd. Dat is op lange termijn onhoudbaar, zeker in een land als België met haar begrotingstekort en hoge overheidsschuld. Daarom juicht ook de gouverneur van de Nationale Bank, Jan Smets, toe dat er meer niet-gesubsidieerde jobs kwamen: 'Dat maakt het draagvlak van onze samenleving en onze sociale zekerheid groter.'

Er zijn meerdere factoren die tot de nieuwe groei in het aantal niet-gesubsidieerde jobs hebben geleid. Er is natuurlijk de economische heropleving. Daarnaast zijn er nog vier factoren: de arbeidsmarkthervormingen, de loopbaanverlenging, de loonmatiging en de lastenverlaging. 'Het illustreert wat een regeringsbeleid kan doen voor de werkgelegenheid', zegt Marcia De Wachter.

Het zijn geen banen waar de overheid veel geld moet inpompen, maar waar ze eerder geld aan verdient via de belastingen. Het is voor het eerst sinds 2011 dat het aantal jobs in die 'marktactiviteiten' opnieuw toenam. 'Je kan echt van een opzienbarende kentering spreken', zegt Marcia De Wachter, directeur bij de Nationale Bank en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. 'De jobs die niet zwaar afhangen van overheidsgeld zijn terug van weggeweest en dat is bijzonder goed nieuws. Het is de meest positieve economische ontwikkeling van de voorbije jaren in ons land.' Dit blijkt uit het verslag van de Nationale Bank dat vorige week werd gepresenteerd, maar het nieuws ontsnapte tot nu toe aan alle aandacht.Tussen 2000 en 2013 werden acht op de tien van de gecreëerde banen hoofdzakelijk door de overheid gefinancierd. Dat is op lange termijn onhoudbaar, zeker in een land als België met haar begrotingstekort en hoge overheidsschuld. Daarom juicht ook de gouverneur van de Nationale Bank, Jan Smets, toe dat er meer niet-gesubsidieerde jobs kwamen: 'Dat maakt het draagvlak van onze samenleving en onze sociale zekerheid groter.'Er zijn meerdere factoren die tot de nieuwe groei in het aantal niet-gesubsidieerde jobs hebben geleid. Er is natuurlijk de economische heropleving. Daarnaast zijn er nog vier factoren: de arbeidsmarkthervormingen, de loopbaanverlenging, de loonmatiging en de lastenverlaging. 'Het illustreert wat een regeringsbeleid kan doen voor de werkgelegenheid', zegt Marcia De Wachter.