Het verkiezingscongres van de SP.A heeft, tegen het advies van de partijtop in, een amendement van de Jongsocialisten goedgekeurd om de verkoop, het bezit en het gebruik van cannabis te legaliseren. Dat moet de verkoop uit de criminaliteit halen. Zo kan de samenstelling ook beter gecontroleerd worden en kan er beter ingezet worden op preventie en informatie, vonden de Jongsocialisten. Hun amendement werd met een kleine meerderheid aanvaard.

De Vlaamse socialisten houden zaterdag in de Brusselse Magdalenazaal hun verkiezingscongres onder de slogan "sociale welvaart". In de voormiddag werden vier hoofdstukken van het programma doorgenomen en goedgekeurd, en in de namiddag nog vier andere hoofdstukken.

De verschillende afdelingen hadden in de voorbije weken een duizendtal amendementen ingediend, waarvan de meeste in de ontwerpteksten werden verwerkt. Het congres zelf diende zich nog over enkele tientallen amendementen uit te spreken.

Partijvoorzitter Bruno Tobback wees er bij de start van het verkiezingscongres op dat de partij haar inhoud grondig gemoderniseerd heeft. Ook het personeel is vernieuwd, wat merkbaar is in de lijsten. De komende jaren moeten er fundamentele keuzes gemaakt worden. Er zal moeten bespaard en hervormd worden, maar dat moet gebeuren met de ambitie dat iedereen erop vooruit gaat, "vandaar de slogan 'sociale welvaart'", aldus Tobback.

De hoofdstukken van het verkiezingsprogramma werden telkens voorgesteld door één of twee lijsttrekkers. De ontwerptekst werd op een aantal punten aangescherpt. In het hoofdstuk "Uw inkomen verzekeren" schetsten Monica De Coninck en Yasmine Kherbache de krachtlijnen voor een job die de rekeningen betaalt en een volwaardig pensioen na een loopbaan van 42 jaar. Dat pensioen moet minstens 75 procent bedragen van het loon, door het wettelijk pensioen, de tweede pijler en eventueel pensioensparen, dat fiscaal aangemoedigd moet blijven. Het congres stemde in met een amendement waardoor mensen die ziek zijn of geweest zijn, flexibel kunnen werken. Lukt halftime niet meteen, dan moet ook een kwartjob kunnen of moet de werknemer zelfs helemaal terug thuis kunnen blijven. SP.A wil ook dat het principe dat de prijzen van de levensnoodzakelijke goederen niet duurder mogen zijn dan in de buurlanden in de wet wordt ingeschreven, zoals dat vandaag reeds is voor de lonen.

Het hoofdstuk "Solidaire zorg en welzijn", met Caroline Gennez en Hans Bonte, leek vlot ter verlopen, tot de Jongsocialisten hun amendement over het legaliseren van cannabis toelichtten. Voorzitster Sanne Doms wees erop dat het voorstel breed gedragen wordt. Volgens haar kan men door de legalisering sterker inzetten op preventie en de kwaliteit beter controleren. Buitenlandse voorbeelden tonen ook aan dat het verbruik op termijn daalt. Kamerlid Hans Bonte vond de legalisering van cannabis een slecht signaal. Het voorstel is volgens hem "het monster van Loch Ness" dat om de paar jaar opduikt.

Hij wees ook op de negatieve effecten van cannabis. "Verbied dan meteen ook alcohol en tabak", repliceerden de jongeren. Bij de stemming over het amendement bleek zowat de helft van de congressisten voor te stemmen. De andere helft van de aanwezigen stemde tegen of onthield zich. Daardoor werd het amendement tegen het advies van de partijtop in goedgekeurd.

Na het hoofdstuk "Ervaringen delen" met Yamila Idrissi, kwamen Freya Van den Bossche en Peter Vanvelthoven de thema's wonen, energie en mobiliteit toelichten in het hoofdstuk "De ruimte hebben om comfortabel te leven". Op vraag van de Jongsocialisten pleit de SP.A ervoor dat de openbare vervoersmaatschappijen ook 's avonds en 's nachts een aantrekkelijk vervoersaanbod moeten aanbieden. Om voedselverspilling tegen te gaan, moeten alle burgers de houdbaarheidsdata correct weten te interpreteren. Daarvoor is een duidelijkere etikketering en een sensibilisering door supermarkten nodig.

Het voorstel van de Jongsocialisten om de politieopleiding om te vormen tot een bachelor- en masteropleiding werd weggestemd.(Belga/MI)

Het verkiezingscongres van de SP.A heeft, tegen het advies van de partijtop in, een amendement van de Jongsocialisten goedgekeurd om de verkoop, het bezit en het gebruik van cannabis te legaliseren. Dat moet de verkoop uit de criminaliteit halen. Zo kan de samenstelling ook beter gecontroleerd worden en kan er beter ingezet worden op preventie en informatie, vonden de Jongsocialisten. Hun amendement werd met een kleine meerderheid aanvaard. De Vlaamse socialisten houden zaterdag in de Brusselse Magdalenazaal hun verkiezingscongres onder de slogan "sociale welvaart". In de voormiddag werden vier hoofdstukken van het programma doorgenomen en goedgekeurd, en in de namiddag nog vier andere hoofdstukken. De verschillende afdelingen hadden in de voorbije weken een duizendtal amendementen ingediend, waarvan de meeste in de ontwerpteksten werden verwerkt. Het congres zelf diende zich nog over enkele tientallen amendementen uit te spreken. Partijvoorzitter Bruno Tobback wees er bij de start van het verkiezingscongres op dat de partij haar inhoud grondig gemoderniseerd heeft. Ook het personeel is vernieuwd, wat merkbaar is in de lijsten. De komende jaren moeten er fundamentele keuzes gemaakt worden. Er zal moeten bespaard en hervormd worden, maar dat moet gebeuren met de ambitie dat iedereen erop vooruit gaat, "vandaar de slogan 'sociale welvaart'", aldus Tobback. De hoofdstukken van het verkiezingsprogramma werden telkens voorgesteld door één of twee lijsttrekkers. De ontwerptekst werd op een aantal punten aangescherpt. In het hoofdstuk "Uw inkomen verzekeren" schetsten Monica De Coninck en Yasmine Kherbache de krachtlijnen voor een job die de rekeningen betaalt en een volwaardig pensioen na een loopbaan van 42 jaar. Dat pensioen moet minstens 75 procent bedragen van het loon, door het wettelijk pensioen, de tweede pijler en eventueel pensioensparen, dat fiscaal aangemoedigd moet blijven. Het congres stemde in met een amendement waardoor mensen die ziek zijn of geweest zijn, flexibel kunnen werken. Lukt halftime niet meteen, dan moet ook een kwartjob kunnen of moet de werknemer zelfs helemaal terug thuis kunnen blijven. SP.A wil ook dat het principe dat de prijzen van de levensnoodzakelijke goederen niet duurder mogen zijn dan in de buurlanden in de wet wordt ingeschreven, zoals dat vandaag reeds is voor de lonen. Het hoofdstuk "Solidaire zorg en welzijn", met Caroline Gennez en Hans Bonte, leek vlot ter verlopen, tot de Jongsocialisten hun amendement over het legaliseren van cannabis toelichtten. Voorzitster Sanne Doms wees erop dat het voorstel breed gedragen wordt. Volgens haar kan men door de legalisering sterker inzetten op preventie en de kwaliteit beter controleren. Buitenlandse voorbeelden tonen ook aan dat het verbruik op termijn daalt. Kamerlid Hans Bonte vond de legalisering van cannabis een slecht signaal. Het voorstel is volgens hem "het monster van Loch Ness" dat om de paar jaar opduikt. Hij wees ook op de negatieve effecten van cannabis. "Verbied dan meteen ook alcohol en tabak", repliceerden de jongeren. Bij de stemming over het amendement bleek zowat de helft van de congressisten voor te stemmen. De andere helft van de aanwezigen stemde tegen of onthield zich. Daardoor werd het amendement tegen het advies van de partijtop in goedgekeurd. Na het hoofdstuk "Ervaringen delen" met Yamila Idrissi, kwamen Freya Van den Bossche en Peter Vanvelthoven de thema's wonen, energie en mobiliteit toelichten in het hoofdstuk "De ruimte hebben om comfortabel te leven". Op vraag van de Jongsocialisten pleit de SP.A ervoor dat de openbare vervoersmaatschappijen ook 's avonds en 's nachts een aantrekkelijk vervoersaanbod moeten aanbieden. Om voedselverspilling tegen te gaan, moeten alle burgers de houdbaarheidsdata correct weten te interpreteren. Daarvoor is een duidelijkere etikketering en een sensibilisering door supermarkten nodig. Het voorstel van de Jongsocialisten om de politieopleiding om te vormen tot een bachelor- en masteropleiding werd weggestemd.(Belga/MI)