Sp.a wijst erop dat ze al anderhalve week een doorlichting van de situatie en duidelijkheid over de rol en werking van het voedselagentschap vraagt. De partij zei ook het vertrouwen op in de topman van het FAVV, omdat informatie naar de burgers uitbleef en de topman in De Zevende Dag en in de commissie niet de noodzaak zag om de hele waarheid te vertellen. Iedere dag komen nieuwe feiten aan het licht. 'Het Belgisch voedselagentschap heeft het signaal dat ze in augustus kregen van het Kosovaars agentschap letterlijk weggelachen. De tijd van praten en evalueren is voorbij. Het is tijd om te handelen', vindt Lambrecht.

Ze wil dat er meteen een crisismanager wordt aangesteld om de vleescrisis in dit land opnieuw onder controle te krijgen. 'De crisismanager moet een grondige, onafhankelijke doorlichting maken en het aantal controles snel opvoeren. De vleesindustrie zit in een diepe crisis en het voedselagentschap is duidelijk niet in staat deze crisis te beheersen. De topman van het voedselagentschap verliest elke dag meer gezag.'

Lambrecht pikt het ook niet dat het parlement nog altijd niet het het rapport van het FAVV over het schandaal bij Veviba heeft ontvangen. 'Het parlement moet een schandaal kunnen onderzoeken dat achttien maanden lang voor de bevolking achtergehouden werd. Nu wordt dat verhinderd door het parket.'

Sp.a wijst erop dat ze al anderhalve week een doorlichting van de situatie en duidelijkheid over de rol en werking van het voedselagentschap vraagt. De partij zei ook het vertrouwen op in de topman van het FAVV, omdat informatie naar de burgers uitbleef en de topman in De Zevende Dag en in de commissie niet de noodzaak zag om de hele waarheid te vertellen. Iedere dag komen nieuwe feiten aan het licht. 'Het Belgisch voedselagentschap heeft het signaal dat ze in augustus kregen van het Kosovaars agentschap letterlijk weggelachen. De tijd van praten en evalueren is voorbij. Het is tijd om te handelen', vindt Lambrecht.Ze wil dat er meteen een crisismanager wordt aangesteld om de vleescrisis in dit land opnieuw onder controle te krijgen. 'De crisismanager moet een grondige, onafhankelijke doorlichting maken en het aantal controles snel opvoeren. De vleesindustrie zit in een diepe crisis en het voedselagentschap is duidelijk niet in staat deze crisis te beheersen. De topman van het voedselagentschap verliest elke dag meer gezag.'Lambrecht pikt het ook niet dat het parlement nog altijd niet het het rapport van het FAVV over het schandaal bij Veviba heeft ontvangen. 'Het parlement moet een schandaal kunnen onderzoeken dat achttien maanden lang voor de bevolking achtergehouden werd. Nu wordt dat verhinderd door het parket.'