Een halve eeuw na mei '68 ziet SP.A-voorzitter John Crombez een historische rol weggelegd voor zijn partij. 'De geschiedenis heeft het al verschillende keren aangetoond. Wanneer de toekomst alle kanten uit kan, zijn het altijd socialisten die ervoor zorgen dat ze de juiste kant opgaat,' zo zei hij aan de vooravond van de Dag van de Arbeid in de Gentse Vooruit. 50 jaar na mei '68 wil Crombez zijn partij de broodnodige doorstart geven met een 'nieuw socialisme' en 'een nieuwe strijd voor werk dat respect verdient in ...

Een halve eeuw na mei '68 ziet SP.A-voorzitter John Crombez een historische rol weggelegd voor zijn partij. 'De geschiedenis heeft het al verschillende keren aangetoond. Wanneer de toekomst alle kanten uit kan, zijn het altijd socialisten die ervoor zorgen dat ze de juiste kant opgaat,' zo zei hij aan de vooravond van de Dag van de Arbeid in de Gentse Vooruit. 50 jaar na mei '68 wil Crombez zijn partij de broodnodige doorstart geven met een 'nieuw socialisme' en 'een nieuwe strijd voor werk dat respect verdient in plaats van misprijzen, voor werk waar een deftig loon tegenover staat, voor werk dat werkbaar is.'Volwaardige zorg moet daarbij een speerpunt van de socialistische eisen worden, zo had de partij de afgelopen maanden al verscheiden keren duidelijk gemaakt. In de Vooruit zette Crombez die troefkaart voluit in de verf. 'Vandaag beleven we een echte zorgcrisis,' aldus de partijvoorzitter. 'Vandaag geven we voor het eerst meer geld uit aan mensen die uitvallen omdat ze niet meer kunnen, dan aan mensen die werk zoeken.' Maar de zorgvoorzieningen hinken ver achter op de noden, zo klinkt het. Wie hulpbehoevend is, botst al te vaak op een ellelange wachtlijst. Liefst 14.000 mensen met een handicap zouden volgens Crombez op een wachtlijst staan, hoewel op hetzelfde moment bedden leeg staan. Tel daarbij nog eens dat de Vlaamse regering een begrotingsoverschot van 200 miljoen boekt, en de oplossing ligt volgens SP.A voor de hand. 'Gebruik nu dat overschot om extra zorgverleners aan te werven, om de 14.000 Vlamingen met een handicap die wachten op zorg ook zorg te geven, om die verdomde lege bedden in te vullen. Dat kun je nu en dat kun je meteen.'Niet alleen hulpbehoevenden worden getroffen door de zorgcrisis, maar ook de naasten die zich als mantelzorgers over hun vrienden of familie ontfermen en daarvoor bijvoorbeeld van een voltijdse naar een deeltijdse tewerkstelling overschakelen. 'Blijkbaar zijn wij de enigen die vinden dat mantelzorg ook werk is. Zorgen is werken, ook wanneer je zelf geen andere keuze hebt.' Concreet wil SP.A die zorguren gelijkschakelen met gepresteerde arbeidsuren. 'Elk uur zorg telt voor een volwaardig loon.'Elk uur telt ook voor een volwaardige sociale bescherming, klinkt het nog. Freelancers, zelfstandigen, ambtenaren, werkstudenten, vast in dienst of in een flexi-job: dat onderscheid mag voor SP.A stilaan vervagen in het sociale zekerheidsstelsel. 'Na 42 jaar werken heb je recht op een minimumpensioen van 1.500 euro.'