Voor sp.a is het duidelijk: de beloofde investeringen wegen niet op tegen de inspanningen die de 'factuurregering' vraagt van vele mensen. 'Ziet u door uw cijfers de mensen nog wel,' stak sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke van wal. Hij verweet de regering een starre boekhoudersmentaliteit, en verwees onder meer naar de kinderbijslag. 'Tot 5 keer toe hebben experten en adviesraden aangetoond dat u uw hervorming stevig moet bijsturen. Waarom verandert u dan niet van koers?' Volgens Vandenbroucke staat het water de Vlaamse gezinnen al te lang aan de lippen. 'Uw budget lijkt misschien in evenwicht, maar Vlaanderen is dat zeker niet.'

'U herleidt België tot een derdewereldland,' repliceerde Matthias Diependaele (N-VA). 'Het is een totaal ongeloofwaardig beeld dat u schetst. Geloof het of niet, maar wij zijn in Vlaanderen goed bezig.' Ook minister president Geert Bourgeois (N-VA) benadrukte de positieve signalen over de Vlaamse economie. 'De koopkracht is gestegen, er zijn meer jobs gecreëerd, er zijn meer startende bedrijven en de export zit op ongeziene hoogtes.' Het 'negativisme' van de oppositiepartijen werd dan ook afgedaan als 'ongeloofwaardig' en 'hypocriet'.

Die economische vaststellingen werden bij sp.a meteen in twijfel getrokken. Güler Turan (sp.a) merkte op dat de Vlaamse export helemaal niet gestegen is, maar dat de cijfers enkel omhoog zijn gegaan door een stijging van de exportgoederen uit het buitenland die door ons land passeren. 'Op twee jaar tijd is ons land van de kop van het Europese peloton naar de staart gegaan,' aldus Joris Vandenbroucke, die ook het contrast met de federale begroting op de korrel nam: 'Johan Van Overtveldt heeft een gat van 4 miljard omdat de motor sputtert, en onze minister-president verklaart dat het tijd is om de turbo aan te zetten. Volgens mij bent u de motor aan het opblazen.'

Geen debat over Eandis

Aan het begin van het debat vroegen oppositiepartijen Groen en sp.a om duidelijkheid over het Eandis-dossier en de uitlatingen van minister-president Geert Bourgeois, die de veelbesproken brief van de Staatsveiligheid 'maar een papiertje' noemde. Voorzitter Jan Peumans (N-VA) liet dat niet toe, maar beloofde dat na het debat een regeringsverklaring over Eandis afgelegd zou worden.

(Belga/SK)

Voor sp.a is het duidelijk: de beloofde investeringen wegen niet op tegen de inspanningen die de 'factuurregering' vraagt van vele mensen. 'Ziet u door uw cijfers de mensen nog wel,' stak sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke van wal. Hij verweet de regering een starre boekhoudersmentaliteit, en verwees onder meer naar de kinderbijslag. 'Tot 5 keer toe hebben experten en adviesraden aangetoond dat u uw hervorming stevig moet bijsturen. Waarom verandert u dan niet van koers?' Volgens Vandenbroucke staat het water de Vlaamse gezinnen al te lang aan de lippen. 'Uw budget lijkt misschien in evenwicht, maar Vlaanderen is dat zeker niet.''U herleidt België tot een derdewereldland,' repliceerde Matthias Diependaele (N-VA). 'Het is een totaal ongeloofwaardig beeld dat u schetst. Geloof het of niet, maar wij zijn in Vlaanderen goed bezig.' Ook minister president Geert Bourgeois (N-VA) benadrukte de positieve signalen over de Vlaamse economie. 'De koopkracht is gestegen, er zijn meer jobs gecreëerd, er zijn meer startende bedrijven en de export zit op ongeziene hoogtes.' Het 'negativisme' van de oppositiepartijen werd dan ook afgedaan als 'ongeloofwaardig' en 'hypocriet'.Die economische vaststellingen werden bij sp.a meteen in twijfel getrokken. Güler Turan (sp.a) merkte op dat de Vlaamse export helemaal niet gestegen is, maar dat de cijfers enkel omhoog zijn gegaan door een stijging van de exportgoederen uit het buitenland die door ons land passeren. 'Op twee jaar tijd is ons land van de kop van het Europese peloton naar de staart gegaan,' aldus Joris Vandenbroucke, die ook het contrast met de federale begroting op de korrel nam: 'Johan Van Overtveldt heeft een gat van 4 miljard omdat de motor sputtert, en onze minister-president verklaart dat het tijd is om de turbo aan te zetten. Volgens mij bent u de motor aan het opblazen.'Geen debat over EandisAan het begin van het debat vroegen oppositiepartijen Groen en sp.a om duidelijkheid over het Eandis-dossier en de uitlatingen van minister-president Geert Bourgeois, die de veelbesproken brief van de Staatsveiligheid 'maar een papiertje' noemde. Voorzitter Jan Peumans (N-VA) liet dat niet toe, maar beloofde dat na het debat een regeringsverklaring over Eandis afgelegd zou worden. (Belga/SK)