De regering-Michel zette vrijdag het licht op groen voor een rist maatregelen waarmee ze de strijd tegen fiscale fraude wil opvoeren. Het gaat alles samen om een tiental ingrepen, onder meer om verborgen kapitaal in het buitenland beter op te sporen, boetes beter te innen en domiciliefraude aan te pakken.

Minister Van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) rekent op 150 miljoen euro opbrengst. De Standaard meldt woensdag dat Open Vld zich vrijdag met succes heeft verzet tegen twee andere maatregelen die in het voorontwerp van de minister stonden: de vergoeding voor klokkenluiders en de verplichting voor belastingplichtigen om mee te werken aan een fiscaal onderzoek op straffe van een dwangsom. De Kamerfractiewoordvoerder van de Vlaamse liberalen legt in de krant uit dat de wettekst een selectieve lezing was van de aanbevelingen van de Panama-commissie en dat sprake was van perverse neven­effecten.

In een reactie wijst oppositiepartij SP.A ook N-VA aan als verantwoordelijke. 'Ze kiezen de kant van frauderende grootbanken en consultants tegen zij die die fraude aan de kaak willen stellen en hun burgerplicht doen', zegt Kamerlid Peter Vanvelthoven. 'De Panama-aanbevelingen waren al een flauw afkooksel van wat nodig is in de strijd tegen fiscale fraude, maar zelfs dat is blijkbaar te veel voor Open Vld en N-VA om ook effectief uit te voeren. Open Vld en N-VA houden blijkbaar liever de potjes gedekt voor fraude bij grootbanken en multinationals', zegt de Vlaamse socialist.

Via Twitter wijst minister Van Overtveldt op het 'ambitieuze pakket' aan maatregelen tegen fraude dat wel de eindmeet haalde. Ook BBI-directeur Karel Antonissen lijkt zich te kunnen vinden in de besliste ingrepen. 'Niet slecht. (En die klikregeling, daar was ik toch geen voorstander van. In dit land zou die alleen maar werken tegen 'gewone' burgers, niet tegen de 'groten'.)', schrijft hij eveneens op Twitter.

In de Kamer wees de minister er woensdagnamiddag op dat er niets veranderd is aan het statuut van de klokkenluiders. In de schoot van de regering werd een uitbreiding besproken. Een voorstel om klokkenluiders financieel te vergoeden voor informatie lag nooit op tafel, maar wel een piste om klokkenluiders die persoonlijk schade zouden ondervinden, deels tegemoet te komen. Het leek volgens de minister raadzaam zo'n regeling niet enkel voor de fiscus uit te werken. Daarom wordt de komende maanden bekeken over dergelijke regeling mogelijk is met een ruimer toepassingsgebied.

Naast Vanvelthoven was ook Stefaan Van Hecke (Groen) kritisch voor Open Vld. 'Bij maatregelen tegen fiscale fraude slaat de schrik altijd toe bij Open VLD. Het doet terugdenken aan de oude PVV', aldus Van Hecke, die benadrukte dat de verschillende 'Leaks'-dossiers van de voorbije jaren, nooit aan het licht zouden zijn gekomen zonder klokkenluiders.

Het liberale Kamerlid Carina Van Cauter beet van zich af. 'In de strijd tegen fiscale fraude hebt u aan ons een partner', reageerde ze. 'Deze regering doet het beter dan alle regeringen voor haar. Tegen het einde van de legislatuur zal de strijd tegen fiscale fraude ongeveer 1 miljard euro opbrengen'. Ze benadrukte dat haar partij ijvert voor een 'proportionele maatregel', die geen aanleiding kan geven tot misbruik.

De regering-Michel zette vrijdag het licht op groen voor een rist maatregelen waarmee ze de strijd tegen fiscale fraude wil opvoeren. Het gaat alles samen om een tiental ingrepen, onder meer om verborgen kapitaal in het buitenland beter op te sporen, boetes beter te innen en domiciliefraude aan te pakken. Minister Van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) rekent op 150 miljoen euro opbrengst. De Standaard meldt woensdag dat Open Vld zich vrijdag met succes heeft verzet tegen twee andere maatregelen die in het voorontwerp van de minister stonden: de vergoeding voor klokkenluiders en de verplichting voor belastingplichtigen om mee te werken aan een fiscaal onderzoek op straffe van een dwangsom. De Kamerfractiewoordvoerder van de Vlaamse liberalen legt in de krant uit dat de wettekst een selectieve lezing was van de aanbevelingen van de Panama-commissie en dat sprake was van perverse neven­effecten. In een reactie wijst oppositiepartij SP.A ook N-VA aan als verantwoordelijke. 'Ze kiezen de kant van frauderende grootbanken en consultants tegen zij die die fraude aan de kaak willen stellen en hun burgerplicht doen', zegt Kamerlid Peter Vanvelthoven. 'De Panama-aanbevelingen waren al een flauw afkooksel van wat nodig is in de strijd tegen fiscale fraude, maar zelfs dat is blijkbaar te veel voor Open Vld en N-VA om ook effectief uit te voeren. Open Vld en N-VA houden blijkbaar liever de potjes gedekt voor fraude bij grootbanken en multinationals', zegt de Vlaamse socialist. Via Twitter wijst minister Van Overtveldt op het 'ambitieuze pakket' aan maatregelen tegen fraude dat wel de eindmeet haalde. Ook BBI-directeur Karel Antonissen lijkt zich te kunnen vinden in de besliste ingrepen. 'Niet slecht. (En die klikregeling, daar was ik toch geen voorstander van. In dit land zou die alleen maar werken tegen 'gewone' burgers, niet tegen de 'groten'.)', schrijft hij eveneens op Twitter. In de Kamer wees de minister er woensdagnamiddag op dat er niets veranderd is aan het statuut van de klokkenluiders. In de schoot van de regering werd een uitbreiding besproken. Een voorstel om klokkenluiders financieel te vergoeden voor informatie lag nooit op tafel, maar wel een piste om klokkenluiders die persoonlijk schade zouden ondervinden, deels tegemoet te komen. Het leek volgens de minister raadzaam zo'n regeling niet enkel voor de fiscus uit te werken. Daarom wordt de komende maanden bekeken over dergelijke regeling mogelijk is met een ruimer toepassingsgebied. Naast Vanvelthoven was ook Stefaan Van Hecke (Groen) kritisch voor Open Vld. 'Bij maatregelen tegen fiscale fraude slaat de schrik altijd toe bij Open VLD. Het doet terugdenken aan de oude PVV', aldus Van Hecke, die benadrukte dat de verschillende 'Leaks'-dossiers van de voorbije jaren, nooit aan het licht zouden zijn gekomen zonder klokkenluiders. Het liberale Kamerlid Carina Van Cauter beet van zich af. 'In de strijd tegen fiscale fraude hebt u aan ons een partner', reageerde ze. 'Deze regering doet het beter dan alle regeringen voor haar. Tegen het einde van de legislatuur zal de strijd tegen fiscale fraude ongeveer 1 miljard euro opbrengen'. Ze benadrukte dat haar partij ijvert voor een 'proportionele maatregel', die geen aanleiding kan geven tot misbruik.