In 2016 keurde de Zweedse coalitie op voorstel van toenmalig minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) een strategische visie voor het Belgische leger goed. Die voorziet dat België tegen 2030 9,4 miljard euro aan defensiematerieel spendeert. Dat bedrag is onder meer voorzien voor de aankoop van de F35A-vliegtuigen, nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen en pantserwagens.
...

In 2016 keurde de Zweedse coalitie op voorstel van toenmalig minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) een strategische visie voor het Belgische leger goed. Die voorziet dat België tegen 2030 9,4 miljard euro aan defensiematerieel spendeert. Dat bedrag is onder meer voorzien voor de aankoop van de F35A-vliegtuigen, nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen en pantserwagens. Eind oktober besliste de regering in lopende zaken plots om de afbetalingen van de geplande investeringen in materieel sneller door te voeren. Op die manier zou België tegen 2024 reeds 1,19 procent van zijn bbp aan defensie uitgeven. In dat scenario, dat de volgende regering moet bekrachtigen, lopen de uitgaven aardig op. Die kosten komen bovenop het begrotingstekort van ongeveer twaalf miljard euro. Waarom heeft de ministerraad die beslissing dan genomen? De NAVO-lidstaten hebben zich in 2014 geëngageerd om tegen 2024 meer uit te geven aan defensie. De doelstelling is twee procent, al moet die strikt genomen niet worden gehaald. België is echter een van de slechtste leerlingen van de NAVO-klas. Normaal zou ons land dit jaar 0,95 procent aan defensie uitgeven, maar dat halen we waarschijnlijk niet. 'Enkel als onze economie de komende maand krimpt, kunnen we de doelstelling nog halen', klinkt het ironisch in defensiekringen. Met het oog op de NAVO-top die volgende week in Londen plaatsvindt, wil de regering alle zeilen bijzetten. Als België tegen 2024 1,19 procent uitgeeft aan defensie-investeringen, halen we wel een andere NAVO-doelstelling. Onze bondgenoten verwachten namelijk dat twintig procent van de totale defensie-uitgaven naar hoofdmaterieel gaat. Met een verschuiving die lijkt op een verhoging wil de regering vermijden dat België opnieuw een mal figuur slaat. Maar volgens Melissa Depraetere (SP.A), defensiespecialiste bij de Vlaamse socialisten, neemt de ministerraad de verkeerde beslissing. 'Dit is een simpele schijnverhoging. We zijn helemaal niet tegen de investeringen in het materieel. Maar door het gros van de uitgaven in een bestuursperiode te concentreren, blijft er voor het personeel amper geld over. Bovendien vraagt Defensie 2,4 miljard euro voor onder meer de inrichting van nieuwe werkplaatsen en vorming van personeel. We moeten onze prioriteiten stellen', klinkt het. De Vlaamse socialisten zitten momenteel mee aan de onderhandelingstafel voor de vorming van de nieuwe federale regering en zijn van plan som de beslissing van de ministerraad terug te draaien. 'Als we deel uitmaken van de volgende federale regering, stemmen we tegen ', aldus Depraetere. Informateur Paul Magnette (PS) ziet zo een extra eis opdoemen in zijn (in)formatieopdracht. Op dit moment is Defensie geen apart thema tijdens de gesprekken die hij met tien partijen voert.