U roept 20 april uit tot Equal Pension Day. Wat betekent dat?

Dat als een mannelijke werknemer pas begint te werken vanaf 20 april, hij toch nog eenzelfde pensioen opbouwt als zijn vrouwelijke collega die een heel jaar werkt.
...

Dat als een mannelijke werknemer pas begint te werken vanaf 20 april, hij toch nog eenzelfde pensioen opbouwt als zijn vrouwelijke collega die een heel jaar werkt. Mannen hebben dus een voorsprong van meer dan vier maand. Die kloof is onverantwoord groot. 30 procent. Een vrouwelijke werknemer ontvangt gemiddeld slechts 966 euro pensioen per maand, een mannelijke maar liefst 1249 euro. Dat is ongeoorloofd, want het brengt de sociale bescherming van gepensioneerde vrouwen in het gedrang. Zo zal een scheiding voor een vrouw sneller tot armoede leiden. Ook hun hogere levensverwachting vergroot het risico op armoede, zoals vandaag al blijkt uit de armoedecijfers. De loopbaan van vrouwen is gemiddeld vijf jaar korter dan die van mannen. Vrouwen onderbreken hun carrière veel vaker, bijvoorbeeld voor zorg- en opvoedingstaken. Dat voel je in de pensioenberekening. Vrouwen vinden bovendien moeilijker werk in zogenaamde mannensectoren, waar hogere lonen betaald worden. Ook gelijk loon voor gelijk werk is nog steeds niet gerealiseerd: op jaarbasis verdienen vrouwen maar liefst 21 procent minder dan mannen. Omdat er geen vergelijkbare gegevens over de genderpensioenkloof bestaan. Daarom vragen we een jaarlijks pensioenkloofrapport en monitoring van het Federaal Planbureau. Zo kan de overheid het probleem gericht aanpakken. Laten we vooreerst bestaande mechanismen consequenter inzetten, zoals de gendertoets. Die moet nagaan of een van de geslachten wordt benadeeld door een regeringsmaatregel. In het federaal parlement dienden we een wetsvoorstel in voor de pensioensplit: een verplichte en gelijke verdeling van de pensioenrechten onder de partners voor de jaren dat ze samen waren. Zo voorkom je dat de zorgende partner na een scheiding in armoede terechtkomt.