Het Soedanese leger droeg het militaire complex over aan de vredesmacht van de Verenigde Naties, aldus het Centrum van Soedanese media, dat dicht bij de inlichtingendienst staat. Dinsdag werden ook de vredesgesprekken tussen Soedan en Zuid-Soedan hernomen in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Die gesprekken werden in april opgeschort. "Soedan besliste zijn troepen terug te trekken uit de sector van Abyei om een gunstig klimaat voor de onderhandelingen te creëren", verklaarde de woordvoerder van het leger. De onderhandelaars van Soedan, Idriss Mohammed Abdel Qadir, en Zuid-Soedan, Pagan Amum, ontmoetten elkaar dinsdag in de late namiddag in Addis Abeba. Ook de bemiddelaar van de Afrikaanse Unie, de voormalige Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki, en de Amerikaanse gezant voor Soedan en Zuid-Soedan, Princeton Lyman, waren aanwezig. Na hevige gevechten in april, waarbij voor een oorlog gevreesd werd tussen Soedan en Zuid-Soedan, riep de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties beide partijen op de vijandelijkheden langs de grens te staken en weer rond de tafel te gaan zitten om een oplossing te zoeken voor de geschillen die sinds de afscheiding van het Zuiden in juli 2011 zijn ontstaan. (KAV)

Het Soedanese leger droeg het militaire complex over aan de vredesmacht van de Verenigde Naties, aldus het Centrum van Soedanese media, dat dicht bij de inlichtingendienst staat. Dinsdag werden ook de vredesgesprekken tussen Soedan en Zuid-Soedan hernomen in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Die gesprekken werden in april opgeschort. "Soedan besliste zijn troepen terug te trekken uit de sector van Abyei om een gunstig klimaat voor de onderhandelingen te creëren", verklaarde de woordvoerder van het leger. De onderhandelaars van Soedan, Idriss Mohammed Abdel Qadir, en Zuid-Soedan, Pagan Amum, ontmoetten elkaar dinsdag in de late namiddag in Addis Abeba. Ook de bemiddelaar van de Afrikaanse Unie, de voormalige Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki, en de Amerikaanse gezant voor Soedan en Zuid-Soedan, Princeton Lyman, waren aanwezig. Na hevige gevechten in april, waarbij voor een oorlog gevreesd werd tussen Soedan en Zuid-Soedan, riep de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties beide partijen op de vijandelijkheden langs de grens te staken en weer rond de tafel te gaan zitten om een oplossing te zoeken voor de geschillen die sinds de afscheiding van het Zuiden in juli 2011 zijn ontstaan. (KAV)