Het patriarchaat kraakt overal ter wereld in zijn voegen, zegt Abram De Swaan. De opkomst van vrouwen is het gevolg van hun toenemende scholing en van het dalende belang van lichaamskracht in onze hoogontwikkelde economieën. En dat schuurt. Mannen geven hun dominantie niet zonder slag of stoot op. In zijn nieuwe boek Tegen de vrouwen beschrijft De Swaan de bonte coalitie die zich, zonder daar altijd openlijk voor uit te komen, verzet tegen de vrouwenemancipatie. Jihadisten en aanhangers van andere orthodoxe stromingen voeren een oorlog tegen vrouwen, betoogt hij. Ook nieuwe extreemrechtse stromingen - 'de rechtsisten', zoals hij ze noemt - willen dat ze dienstbaar blijven aan mannen, op grond van hun verheerlijking van de traditionele blanke natie.
...