Stephanie Mudge is een sociologe van de degelijkste soort. Vorig jaar publiceerde ze met Leftism Reinvented een doorwrocht werkstuk waarin ze de geschiedenis van de Amerikaanse Democraten, het Engelse Labour, de Duitse SPD en de Zweedse SAP onderzoekt. De conclusie: de keuze voor de Derde Weg in de jaren 1990, toen sociaaldemocratische partijen neoliberale recepten zoals deregulering, privatisering en een blind geloof in het marktmechanisme omarmden, is die partijen noodlottig geworden. Linkse economen ruimden plaats voor politieke strategen en spindoctors, die de afbraak van de verzorgingsstaat aan de achterban moesten zien te slijten onder het mom van economische efficiëntie. A recipe for disaster, zo bleek, want heel wat linkse kiezers haakten teleurgesteld en boos af.
...