Tot dusver waren er geen specifieke Europese regels die bepaalden welk stelsel van sociale zekerheid van toepassing was op vliegtuigpersoneel. In de praktijk kwam het er vaak op neer dat de bemanning werkte volgens het stelsel van het land van de zetel van de luchtvaartmaatschappij. De problematiek werd eerder dit jaar aangekaart door Brussels Airlines. De maatschappij ervaart een concurrentienadeel omdat het vliegpersoneel van Ryanair op de luchthaven van Charleroi onder goedkopere Ierse contracten kan werken. De nieuwe regels stipuleren echter dat het begrip 'thuisbasis' het criterium moet worden. Daardoor zullen de luchtvaartmaatschappijen de sociale lasten moeten betalen volgens het systeem van het land waar het cockpit- en cabinepersoneel gewoonlijk zijn arbeid begint en eindigt. De regel is voorlopig enkel van toepassing op nieuwe werknemers. Voor het huidige personeel is een overgangsfase van tien jaar voorzien, tenzij een werknemer expliciet vraagt om al eerder gevat te worden door de nieuwe regels. (HERWIG VERGULT)

Tot dusver waren er geen specifieke Europese regels die bepaalden welk stelsel van sociale zekerheid van toepassing was op vliegtuigpersoneel. In de praktijk kwam het er vaak op neer dat de bemanning werkte volgens het stelsel van het land van de zetel van de luchtvaartmaatschappij. De problematiek werd eerder dit jaar aangekaart door Brussels Airlines. De maatschappij ervaart een concurrentienadeel omdat het vliegpersoneel van Ryanair op de luchthaven van Charleroi onder goedkopere Ierse contracten kan werken. De nieuwe regels stipuleren echter dat het begrip 'thuisbasis' het criterium moet worden. Daardoor zullen de luchtvaartmaatschappijen de sociale lasten moeten betalen volgens het systeem van het land waar het cockpit- en cabinepersoneel gewoonlijk zijn arbeid begint en eindigt. De regel is voorlopig enkel van toepassing op nieuwe werknemers. Voor het huidige personeel is een overgangsfase van tien jaar voorzien, tenzij een werknemer expliciet vraagt om al eerder gevat te worden door de nieuwe regels. (HERWIG VERGULT)