Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) wil de klassieke opdeling tussen algemeen, technisch, beroeps- en kunstsecundair onderwijs afschaffen. De eerste twee jaar van het middelbaar onderwijs zouden veel gemeenschappelijker worden.

Dat staat in zijn eerste oriëntatienota over de hervorming van het secundair onderwijs die hij maandag heeft voorgesteld. De minister van Onderwijs wil af van de 'maatschappelijke vooroordelen' die aan de indeling in ASO, TSO, BSO en KSO hangen.

Smet wil komen tot een meer 'gefaseerde studiekeuze' met een brede, algemeen vormende eerste graad met zes belangstellingsgebieden. Vanaf de tweede graad vertakken die belangstellingsgebieden zich volgens de nota in domeinen.

De oriëntatienota, die de naam 'Mensen doen schitteren' kreeg, wordt voorgelegd aan het onderwijsveld. Er komen nog twee andere nota's, over het onderwijslandschap en het personeel, die tegen eind 2011 klaar moeten zijn.

Een ontwerpdecreet over de hervorming van het secundair onderwijs zou er tegen het einde van de legislatuur (2014) moeten zijn.

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) wil de klassieke opdeling tussen algemeen, technisch, beroeps- en kunstsecundair onderwijs afschaffen. De eerste twee jaar van het middelbaar onderwijs zouden veel gemeenschappelijker worden.Dat staat in zijn eerste oriëntatienota over de hervorming van het secundair onderwijs die hij maandag heeft voorgesteld. De minister van Onderwijs wil af van de 'maatschappelijke vooroordelen' die aan de indeling in ASO, TSO, BSO en KSO hangen.Smet wil komen tot een meer 'gefaseerde studiekeuze' met een brede, algemeen vormende eerste graad met zes belangstellingsgebieden. Vanaf de tweede graad vertakken die belangstellingsgebieden zich volgens de nota in domeinen. De oriëntatienota, die de naam 'Mensen doen schitteren' kreeg, wordt voorgelegd aan het onderwijsveld. Er komen nog twee andere nota's, over het onderwijslandschap en het personeel, die tegen eind 2011 klaar moeten zijn. Een ontwerpdecreet over de hervorming van het secundair onderwijs zou er tegen het einde van de legislatuur (2014) moeten zijn.