Met de nota wil Smet het lerarenstatuut en het scholenlandschap hervormen. Die hervorming moet het onderwijs als werkgever aantrekkelijker maken en ervoor zorgen dat Vlaanderen tegen 2020 geen 20.000 leerkrachten te kort heeft. De minister stelt nog voor om de vaste benoeming te behouden, maar de leraren vaker te evalueren en het arsenaal aan verlofsystemen in te perken. Wie vanuit de private sector overstapt naar het onderwijs, zal tot 15 jaar anciënniteit mogen meenemen. Nog volgens de nota zullen scholen(groepen) uit het basisonderwijs en het secundair onderwijs scholenassociaties moeten vormen van minstens 10.000 leerlingen. Alle lerarenopleidingen aan de hogescholen zouden worden gegroepeerd in "Schools of Education", en de verschillende onderwijsnetten zouden op termijn moeten opgaan in één officieel net. De minister wil begin volgend jaar met de nota landen, aldus de kranten. (NICOLAS LAMBERT)

Met de nota wil Smet het lerarenstatuut en het scholenlandschap hervormen. Die hervorming moet het onderwijs als werkgever aantrekkelijker maken en ervoor zorgen dat Vlaanderen tegen 2020 geen 20.000 leerkrachten te kort heeft. De minister stelt nog voor om de vaste benoeming te behouden, maar de leraren vaker te evalueren en het arsenaal aan verlofsystemen in te perken. Wie vanuit de private sector overstapt naar het onderwijs, zal tot 15 jaar anciënniteit mogen meenemen. Nog volgens de nota zullen scholen(groepen) uit het basisonderwijs en het secundair onderwijs scholenassociaties moeten vormen van minstens 10.000 leerlingen. Alle lerarenopleidingen aan de hogescholen zouden worden gegroepeerd in "Schools of Education", en de verschillende onderwijsnetten zouden op termijn moeten opgaan in één officieel net. De minister wil begin volgend jaar met de nota landen, aldus de kranten. (NICOLAS LAMBERT)