In 2019 werden er voor het hele land 246.000 boetes ten gevolge van een strafrechtelijke uitspraak ingeschreven, goed voor een totaalbedrag van 430.876.220 euro. Van dat bedrag werd amper 110.705.290 euro of 25,69% geïnd. Meer dan 320 miljoen euro aan boetes bleef dus openstaan, en dit enkel voor boetes uit het jaar 2019, voert Vermeersch aan. Volgens het Kamerlid kunnen vooral de inningskantoren van Gent (13,31% geïnd), Tongeren (16,99%), Antwerpen (20,77%), Charleroi (17,44%), Bergen (19,54%) en Brussel (21,36%) maar lage percentages voorleggen. Enkel Kortrijk, Oudenaarde, Namen en Dinant kunnen meer dan de helft innen. Van de 320 miljoen euro die niet werd geïnd, heeft 111,7 miljoen euro intussen de status 'niet invorderbaar' gekregen. Dat wil zeggen dat deze door vereffening, faillissement, onvermogend, collectieve schuldenregeling of ambtshalve werden geschrapt. Vermeersch concludeert dat "de strafuitvoering in ons land, ook op het vlak van geldstraffen, compleet ongeloofwaardig" is. "De invordering van boetes lijkt vandaag meer op een loterij." Hij pleit voor een betere informatisering van de betrokken diensten. "Dat is een investering die zichzelf trouwens snel zal terugverdienen." (Belga)

In 2019 werden er voor het hele land 246.000 boetes ten gevolge van een strafrechtelijke uitspraak ingeschreven, goed voor een totaalbedrag van 430.876.220 euro. Van dat bedrag werd amper 110.705.290 euro of 25,69% geïnd. Meer dan 320 miljoen euro aan boetes bleef dus openstaan, en dit enkel voor boetes uit het jaar 2019, voert Vermeersch aan. Volgens het Kamerlid kunnen vooral de inningskantoren van Gent (13,31% geïnd), Tongeren (16,99%), Antwerpen (20,77%), Charleroi (17,44%), Bergen (19,54%) en Brussel (21,36%) maar lage percentages voorleggen. Enkel Kortrijk, Oudenaarde, Namen en Dinant kunnen meer dan de helft innen. Van de 320 miljoen euro die niet werd geïnd, heeft 111,7 miljoen euro intussen de status 'niet invorderbaar' gekregen. Dat wil zeggen dat deze door vereffening, faillissement, onvermogend, collectieve schuldenregeling of ambtshalve werden geschrapt. Vermeersch concludeert dat "de strafuitvoering in ons land, ook op het vlak van geldstraffen, compleet ongeloofwaardig" is. "De invordering van boetes lijkt vandaag meer op een loterij." Hij pleit voor een betere informatisering van de betrokken diensten. "Dat is een investering die zichzelf trouwens snel zal terugverdienen." (Belga)