Uit onvrede dat de slachtoffers van seksueel misbruik geen informatie krijgen over het arrest van de KI over de huiszoekingen bij de kerk is advocaat Walter Van Steenbrugge gestart met een spoedprocedure voor het Europees Hof in Straatsburg.

De kamer van inbeschuldigingstelling velde vrijdag een arrest over de huiszoekingen die het gerecht op 24 juni uitvoerde in het Mechels aartsbisschoppelijk paleis, in de woning van kardinaal Godfried Danneels, in de Sint-Romboutskathedraal en bij de commissie-Adriaenssens, die het seksueel misbruik in de kerk onderzocht.

De KI moest oordelen over de wettigheid van die huiszoekingen. Ze wil over dat arrest geen commentaar kwijt op vraag van onderzoeksrechter Wim De Troy, al is intussen duidelijk dat ze het moeilijk heeft met de huiszoekingen. Volgens de advocaat van het bisdom is alvast het parket-generaal van mening dat de huiszoekingen bij het bisdom en bij Danneels onwettig zijn.

Van Steenbrugge had vrijdag al geprotesteerd tegen het gebrek aan informatiie over het KI-arrest en kondigt zaterdag in enkele kranten aan dat hij een spoedprocedure heeft opgestart bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Van Steenbrugge wil dat de Belgische staat veroordeeld wordt omdat de slachtoffers toegang tot de rechter is geweigerd en België erop moet toezien dat de rechten van de slachtoffers worden gerespecteerd.

'Dat wij niet mogen weten wat er in het arrest van de KI staat, getuigt van een ongeziene arrogantie van de macht. Justitie spuwt op de slachtoffers, die recht hebben op informatie', aldus Van Steenbrugge, die slachtoffers verdedigt die zich in het gerechtelijk onderzoek burgerlijke partij hadden gesteld.

Opvolger commissie-Adriaenssens?

Intussen denkt het aartsbisdom na over een opvolger van de commissie-Adriaenssens, die seksueel misbruik in de Kerk onderzocht, maar zichzelf ontbond nadat het gerecht in juni haar dossiers in beslag nam.

Dat heeft woordvoerder Jürgen Mettepenningen van de Bisschoppenconferentie verklaard. Volgens hem willen de bisschoppen hun verantwoordelijkheid ten opzichte van wie zich kenbaar heeft gemaakt als slachtoffer niet ontlopen.

(PSM)

Uit onvrede dat de slachtoffers van seksueel misbruik geen informatie krijgen over het arrest van de KI over de huiszoekingen bij de kerk is advocaat Walter Van Steenbrugge gestart met een spoedprocedure voor het Europees Hof in Straatsburg.De kamer van inbeschuldigingstelling velde vrijdag een arrest over de huiszoekingen die het gerecht op 24 juni uitvoerde in het Mechels aartsbisschoppelijk paleis, in de woning van kardinaal Godfried Danneels, in de Sint-Romboutskathedraal en bij de commissie-Adriaenssens, die het seksueel misbruik in de kerk onderzocht.De KI moest oordelen over de wettigheid van die huiszoekingen. Ze wil over dat arrest geen commentaar kwijt op vraag van onderzoeksrechter Wim De Troy, al is intussen duidelijk dat ze het moeilijk heeft met de huiszoekingen. Volgens de advocaat van het bisdom is alvast het parket-generaal van mening dat de huiszoekingen bij het bisdom en bij Danneels onwettig zijn.Van Steenbrugge had vrijdag al geprotesteerd tegen het gebrek aan informatiie over het KI-arrest en kondigt zaterdag in enkele kranten aan dat hij een spoedprocedure heeft opgestart bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.Van Steenbrugge wil dat de Belgische staat veroordeeld wordt omdat de slachtoffers toegang tot de rechter is geweigerd en België erop moet toezien dat de rechten van de slachtoffers worden gerespecteerd. 'Dat wij niet mogen weten wat er in het arrest van de KI staat, getuigt van een ongeziene arrogantie van de macht. Justitie spuwt op de slachtoffers, die recht hebben op informatie', aldus Van Steenbrugge, die slachtoffers verdedigt die zich in het gerechtelijk onderzoek burgerlijke partij hadden gesteld.Opvolger commissie-Adriaenssens?Intussen denkt het aartsbisdom na over een opvolger van de commissie-Adriaenssens, die seksueel misbruik in de Kerk onderzocht, maar zichzelf ontbond nadat het gerecht in juni haar dossiers in beslag nam. Dat heeft woordvoerder Jürgen Mettepenningen van de Bisschoppenconferentie verklaard. Volgens hem willen de bisschoppen hun verantwoordelijkheid ten opzichte van wie zich kenbaar heeft gemaakt als slachtoffer niet ontlopen.(PSM)