Balthazar is niet aan zijn proefstuk toe als het gaat over de strijd tegen de klimaatopwarming. In 2008 draaide hij een kortfilm op het strand van Oostende, terwijl hij een jaar later opnieuw naar Oostende trok voor 'Dance for the Climate'. Aan beide initiatieven namen respectievelijk 6.000 en 12.000 mensen deel. In de aanloop naar de klimaattop van Doha breidde Balthazar in september en oktober met 'Sing for the Climate' een vervolgstuk aan beide acties. Op 22 en 23 september zongen 80.000 mensen in 180 gemeenten mee voor het klimaat, terwijl op 26 oktober 300.000 leerlingen in 175 scholen hun beste beentje voorzetten. Van de beelden werd een clip gemaakt, die donderdag in "wereldpremière" ging. Aan de actie is een aantal politieke eisen voor Doha gekoppeld, die door staatssecretaris voor Leefmilieu Melchior Wathelet, Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege en haar Brusselse collega Evelyne Huytebroeck werden ondertekend. Zo moet België ambitieuze reductiedoelstellingen (tussen 25 en 40 procent) nastreven, aan de kar trekken van een internationaal bindend klimaatakkoord, een sterke Europese visie helpen ontwikkelen en moet ons land zijn internationale klimaatfinancieringsengagement nakomen. (KAV)

Balthazar is niet aan zijn proefstuk toe als het gaat over de strijd tegen de klimaatopwarming. In 2008 draaide hij een kortfilm op het strand van Oostende, terwijl hij een jaar later opnieuw naar Oostende trok voor 'Dance for the Climate'. Aan beide initiatieven namen respectievelijk 6.000 en 12.000 mensen deel. In de aanloop naar de klimaattop van Doha breidde Balthazar in september en oktober met 'Sing for the Climate' een vervolgstuk aan beide acties. Op 22 en 23 september zongen 80.000 mensen in 180 gemeenten mee voor het klimaat, terwijl op 26 oktober 300.000 leerlingen in 175 scholen hun beste beentje voorzetten. Van de beelden werd een clip gemaakt, die donderdag in "wereldpremière" ging. Aan de actie is een aantal politieke eisen voor Doha gekoppeld, die door staatssecretaris voor Leefmilieu Melchior Wathelet, Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege en haar Brusselse collega Evelyne Huytebroeck werden ondertekend. Zo moet België ambitieuze reductiedoelstellingen (tussen 25 en 40 procent) nastreven, aan de kar trekken van een internationaal bindend klimaatakkoord, een sterke Europese visie helpen ontwikkelen en moet ons land zijn internationale klimaatfinancieringsengagement nakomen. (KAV)