Het voorstel, ingediend door N-VA, is met een ruime meerderheid goedgekeurd. Enkel Open VLD onthield zich bij de stemming.

De goedkeuring kwam er vrij onverwacht. Het voorstel van An Capoen was in de bevoegde commissie verworpen, maar werd door de plenaire vergadering terug opgevist.

De wettekst zegt niet wanneer het verbod precies zal ingaan. In principe wordt het van kracht drie maanden na publicatie van de wet in het Staatsblad.

Cimabel, de Belgisch-Luxemburgse federatie van sigarettenfabrikanten, verwelkomt de beslissing.

Het verbod is volgens de sector de meest efficiënte maatregel om te voorkomen dat 18-jarigen zouden beginnen met roken. 'De impact van deze maatregel is ongetwijfeld groter dan andere regels die al voorgesteld werden zoals de neutrale verpakking of het verminderen van het aantal verkooppunten.'

De sector wijst ook op de noodzaak om de naleving te controleren. 'Cimabel is daarom ook voorstander van een intensievere controle van de bestaande restrictieve maatregelen inzake tabaksverkoop, in plaats van het blijven invoeren van bijkomende maatregelen die hun doel volledig missen.'