Een 'bevoorrecht observator', zo omschrijft gewezen Kamervoorzitter Siegfried Bracke zich vandaag. Vanuit die positie tracht hij vanuit Gent nog invloed uit te oefenen op de nationale politiek. Onder meer met columns op de Vlaams-nationalistische opiniesite Doorbraak, waar hij onlangs aankondigde het woord 'confederalisme' niet langer te zullen gebruiken. 'Het is een gecontamineerde term geworden', zegt hij. 'Voor Franstaligen staat het gelijk aan het separatisme, en aan dreigende armoede als gevolg van het wegvallen van de solidariteit. Terwijl het net een oplossing is voor België.'
...