'Dit beperkt de solidariteit en de financiële toegankelijkheid van kwalitatieve zorg', luidt de kritiek in een advies van de SERV.

Vlaamse laag

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) is de laag Vlaamse sociale zekerheid bovenop de federale sociale zekerheid. De Vlaamse Sociale Bescherming voorziet onder meer in maandelijkse zorgbudgetten bijvoorbeeld voor zwaar zorgbehoevenden, voor ouderen met een zorgnood of voor personen met een handicap.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft plannen om de regels rond het VSB-systeem bij te sturen. Zo is het onder meer de bedoeling om het systeem vanaf 2022 stapsgewijs uit te breiden naar psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieziekenhuizen enzovoort.

Die uitbreiding juichen de Vlaamse sociale partners binnen de SERV zeker toe. Maar over de rest van de plannen is de SERV veel minder te spreken. Integendeel. Zo komen er in de toekomst bijkomende verblijfs- en inburgeringsvoorwaarden voor wie een zorgbudget wil krijgen of voor wie aanspraak wil maken op een verminderde zorgpremie.

Die voorwaarden verhogen volgens de SERV de drempel om toegang te krijgen tot sociale bescherming. De SERV vreest dat de aanpassing een eventuele toetsing door het Grondwettelijk Hof niet zou overleven.

De SERV heeft ook 'ernstige vragen' bij de geplande dossiertaks voor wie een adminstratief beroep wil instellen. Ook die taks vormt een 'bijkomende drempel' om rechten te krijgen binnen het VSB. De SERV bestempelt de taks als 'niet gerechtvaardigd'. 'Een Mattheuseffect loert om de hoek', klinkt het.

De Vlaamse sociale partners hebben tot slot ook 'fundamentele bedenkingen' bij de toekenning van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood in een woonzorgcentrum op basis van gemiddelde zorgzwaarte. 'Het raakt aan de rechtszekerheid van de betrokken zorgbehoevenden en werkt op bepaalde vlakken discriminerend', luidt de kritiek.

De SERV vraagt om de inkomenstoetsing én de zorgzwaarte als criteria te behouden voor de toekenning van de zorgbudgetten in de woonzorgcentra.

'Dit beperkt de solidariteit en de financiële toegankelijkheid van kwalitatieve zorg', luidt de kritiek in een advies van de SERV.De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) is de laag Vlaamse sociale zekerheid bovenop de federale sociale zekerheid. De Vlaamse Sociale Bescherming voorziet onder meer in maandelijkse zorgbudgetten bijvoorbeeld voor zwaar zorgbehoevenden, voor ouderen met een zorgnood of voor personen met een handicap. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft plannen om de regels rond het VSB-systeem bij te sturen. Zo is het onder meer de bedoeling om het systeem vanaf 2022 stapsgewijs uit te breiden naar psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieziekenhuizen enzovoort. Die uitbreiding juichen de Vlaamse sociale partners binnen de SERV zeker toe. Maar over de rest van de plannen is de SERV veel minder te spreken. Integendeel. Zo komen er in de toekomst bijkomende verblijfs- en inburgeringsvoorwaarden voor wie een zorgbudget wil krijgen of voor wie aanspraak wil maken op een verminderde zorgpremie. Die voorwaarden verhogen volgens de SERV de drempel om toegang te krijgen tot sociale bescherming. De SERV vreest dat de aanpassing een eventuele toetsing door het Grondwettelijk Hof niet zou overleven. De SERV heeft ook 'ernstige vragen' bij de geplande dossiertaks voor wie een adminstratief beroep wil instellen. Ook die taks vormt een 'bijkomende drempel' om rechten te krijgen binnen het VSB. De SERV bestempelt de taks als 'niet gerechtvaardigd'. 'Een Mattheuseffect loert om de hoek', klinkt het. De Vlaamse sociale partners hebben tot slot ook 'fundamentele bedenkingen' bij de toekenning van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood in een woonzorgcentrum op basis van gemiddelde zorgzwaarte. 'Het raakt aan de rechtszekerheid van de betrokken zorgbehoevenden en werkt op bepaalde vlakken discriminerend', luidt de kritiek. De SERV vraagt om de inkomenstoetsing én de zorgzwaarte als criteria te behouden voor de toekenning van de zorgbudgetten in de woonzorgcentra.