De "derde cluster" van de eerste beweging van de staatshervorming die door de acht partijen van de "institutionele meerderheid" - de meerderheid aangevuld met de groenen - wordt gesteund, omvat de oprichting van de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel en de herfinanciering van Brussel. De algemene bespreking van het eerste deel werd vrijdag reeds afgerond, die van het tweede deel werd maandagnamiddag voortgezet. Het communautaire akkoord voorziet in een progressieve herfinanciering van 461 miljoen euro tegen 2015 van het Brussels gewest, de Vlaamse gemeenschapscommissie VGC en de Franse gemeenschapscommissie COCOF. De hoofdstedelijke en grootstedelijke functie van Brussel confronteert de Brusselse instellingen met grote uitdagingen op het vlak van onderwijs, kinderopvang, vorming, beroepsopleiding, veiligheid en mobiliteit, luidt het in de toelichting van het voorstel van bijzondere wet en het wetsvoorstel. (KAV)

De "derde cluster" van de eerste beweging van de staatshervorming die door de acht partijen van de "institutionele meerderheid" - de meerderheid aangevuld met de groenen - wordt gesteund, omvat de oprichting van de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel en de herfinanciering van Brussel. De algemene bespreking van het eerste deel werd vrijdag reeds afgerond, die van het tweede deel werd maandagnamiddag voortgezet. Het communautaire akkoord voorziet in een progressieve herfinanciering van 461 miljoen euro tegen 2015 van het Brussels gewest, de Vlaamse gemeenschapscommissie VGC en de Franse gemeenschapscommissie COCOF. De hoofdstedelijke en grootstedelijke functie van Brussel confronteert de Brusselse instellingen met grote uitdagingen op het vlak van onderwijs, kinderopvang, vorming, beroepsopleiding, veiligheid en mobiliteit, luidt het in de toelichting van het voorstel van bijzondere wet en het wetsvoorstel. (KAV)