Er is dus een datum voor de heropening van de scholen. Een compromis à la Belge: 18 mei is de officiële heropening, op 15 mei, de datum die Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts naar voren schoof, kan al worden 'geproefdraaid'. Het lijkt ons echter aangewezen om dat 'proefdraaien' en experimenteren tot een absoluut minimum te beperken. Scholen zijn geen laboratoria. En daar dragen onze overheden een grote verantwoordelijkheid in. Samenwerken zal een absolute noodzaak zijn.

Heel wat uitdagingen

Logistiek dreigen er nog heel wat uitdagingen. Stel: een kleine school, drie kleuterklassen en zes leerjaren. Dat zijn een directeur en negen leerkrachten, een deeltijdse turn- en godsdienst of zedenleer leerkracht, een paar uur preventieadviseur, een paar uurtjes secretariaat en poetspersoneel. De preventieadviseur mag nu al op volle toeren draaien. Voor alle scholen onder zijn of haar hoede een sluitend veiligheidsbeleid uitwerken, scholen herinrichten en ruimte voorzien, beschermingsmateriaal proberen te bemachtigen, en extra toilet en handwasfaciliteiten.

Scholen zijn geen laboratoria.

De directeur wacht nog een moeilijkere opdracht: met klassen van eerder 24 dan 20 kindjes heeft hij drie leerkrachten nodig per leerjaar dat start indien het maximum van 10 kindjes gehanteerd blijft. De juffen van vier, vijf en zes voor het zesde leerjaar? Voor het tweede leerjaar: de leerkrachten van tweede en derde leerjaar en de directeur zelf? De juf van het eerste leerjaar en twee kleuterjuffen voor het eerste leerjaar? Dan blijft één kleuterjuf en de deeltijdse turnleerkracht over voor de opvang? Maar wat als er een toestroom komt van kindjes in de opvang vanaf 11 mei, als alle winkels en een pak bedrijven open gaan? Wat als er, toch ook niet ondenkbaar, leerkrachten ziek uitvallen of moeten thuis blijven omdat ze tot een risicogroep behoren?

De leerkrachten dan: de leerkrachten die moeten bijspringen in een leerjaar waar ze normaal geen lesgeven (de juf van het vijfde die les geeft aan een groep uit het zesde) zal zich moeten inwerken en die leerstof eigen maken. Daarnaast moet ze zorgen dat haar leerlingen uit het vijfde nog voldoende nieuwe pre-teaching leerstof krijgen, hun taken verbeteren, etc.. En misschien heeft ze zelf nog kinderen die na hun dag in de opvang nog wat onderwijsbegeleiding nodig hebben? En waar zét men ook al die leerlingengroepen én de kinderen die in de opvang die ook schoolwerk zullen moeten doen?

Daarnaast moeten de klassen, sanitair en refter dagelijks grondig gereinigd worden : banken, stoelen, klinken, materiaal, trapleuningen,.. wie zal daarvoor instaan? Zal het gemeentelijk poetspersoneel dat bijvoorbeeld normaal de sporthal onderhoudt en nu misschien technisch werkloos is hiervoor netoverschrijdend kunnen ingezet worden?

Laten we scholen zelf het beschermend materiaal (mondmaskers, handgel, hanschoenen, extra poetsmateriaal) aankopen, op een concurrentiele markt waar schaarste heerst en woekerprijzen of slaan de overheden de handen in elkaar om hen hier tijdig, en voor de heropening, in te voorzien?

Wat betekent dit voor andere leerjaren? Met drie leerjaren die herstarten lijkt de maximum capaciteit meer dan bereikt, overschreden zelfs. Betekent dit dan dat kinderen uit andere leerjaren niet meer naar school zullen kunnen? Als is het maar voor enkele weken, het lijkt zo belangrijk dat kinderen het schooljaar kunnen afsluiten en hun klasgenootjes nog eens kunnen zien vooraleer de grote vakantie in te gaan.

Maximale ondersteuning

Dit alles voelt toch aan als meer dan één dag proefdraaien... Neen, een minister is geen superman en het is makkelijk om als oppositie veel vragen te stellen zonder antwoorden. Vandaar toch een aantal concrete oplossingen voor minister Weyts: ten eerste, splits klassen in twee en laat het getal van tien los. Ook met 12 of 13 leerlingen kan nog in alle veiligheid gewerkt worden indien voldoende ruimte beschikbaar is. Werk daarvoor nauw samen met uw collega Bart Somers en de lokale overheden: om gemeentelijke infrastructuur ter beschikking te stellen, de veiligheid te garanderen aan de schoolpoort, netoverschrijdend poetspersoneel te voorzien.

Voor logistieke ondersteuning is samenwerking met het federale niveau essentieel: bijvoorbeeld, het agentschap zorg en gezondheid staat in voor het beschermend materiaal voor alle scholen, zodat men daar niet zelf de markt voor op moet. En eindexamens lijken ons echt weinig zinvol. Permanente evaluatie is aangewezen, nu hierbij ook nog examens moeten organiseren lijkt een onmogelijke opdracht, heb vertrouwen in uw leerkrachten, zij kennen hun kinderen.

Ten slotte steken we graag de hand uit: als decretale aanpassingen nodig zijn om alles in goede orde te laten verlopen steunen we die graag. Zeker als u ook bereid bent om waardevolle suggesties vanuit de oppositie mee te nemen. Want we willen allemaal hetzelfde: een heropening van de scholen, maar dan in alle veiligheid.

Er is dus een datum voor de heropening van de scholen. Een compromis à la Belge: 18 mei is de officiële heropening, op 15 mei, de datum die Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts naar voren schoof, kan al worden 'geproefdraaid'. Het lijkt ons echter aangewezen om dat 'proefdraaien' en experimenteren tot een absoluut minimum te beperken. Scholen zijn geen laboratoria. En daar dragen onze overheden een grote verantwoordelijkheid in. Samenwerken zal een absolute noodzaak zijn. Logistiek dreigen er nog heel wat uitdagingen. Stel: een kleine school, drie kleuterklassen en zes leerjaren. Dat zijn een directeur en negen leerkrachten, een deeltijdse turn- en godsdienst of zedenleer leerkracht, een paar uur preventieadviseur, een paar uurtjes secretariaat en poetspersoneel. De preventieadviseur mag nu al op volle toeren draaien. Voor alle scholen onder zijn of haar hoede een sluitend veiligheidsbeleid uitwerken, scholen herinrichten en ruimte voorzien, beschermingsmateriaal proberen te bemachtigen, en extra toilet en handwasfaciliteiten.De directeur wacht nog een moeilijkere opdracht: met klassen van eerder 24 dan 20 kindjes heeft hij drie leerkrachten nodig per leerjaar dat start indien het maximum van 10 kindjes gehanteerd blijft. De juffen van vier, vijf en zes voor het zesde leerjaar? Voor het tweede leerjaar: de leerkrachten van tweede en derde leerjaar en de directeur zelf? De juf van het eerste leerjaar en twee kleuterjuffen voor het eerste leerjaar? Dan blijft één kleuterjuf en de deeltijdse turnleerkracht over voor de opvang? Maar wat als er een toestroom komt van kindjes in de opvang vanaf 11 mei, als alle winkels en een pak bedrijven open gaan? Wat als er, toch ook niet ondenkbaar, leerkrachten ziek uitvallen of moeten thuis blijven omdat ze tot een risicogroep behoren?De leerkrachten dan: de leerkrachten die moeten bijspringen in een leerjaar waar ze normaal geen lesgeven (de juf van het vijfde die les geeft aan een groep uit het zesde) zal zich moeten inwerken en die leerstof eigen maken. Daarnaast moet ze zorgen dat haar leerlingen uit het vijfde nog voldoende nieuwe pre-teaching leerstof krijgen, hun taken verbeteren, etc.. En misschien heeft ze zelf nog kinderen die na hun dag in de opvang nog wat onderwijsbegeleiding nodig hebben? En waar zét men ook al die leerlingengroepen én de kinderen die in de opvang die ook schoolwerk zullen moeten doen? Daarnaast moeten de klassen, sanitair en refter dagelijks grondig gereinigd worden : banken, stoelen, klinken, materiaal, trapleuningen,.. wie zal daarvoor instaan? Zal het gemeentelijk poetspersoneel dat bijvoorbeeld normaal de sporthal onderhoudt en nu misschien technisch werkloos is hiervoor netoverschrijdend kunnen ingezet worden? Laten we scholen zelf het beschermend materiaal (mondmaskers, handgel, hanschoenen, extra poetsmateriaal) aankopen, op een concurrentiele markt waar schaarste heerst en woekerprijzen of slaan de overheden de handen in elkaar om hen hier tijdig, en voor de heropening, in te voorzien? Wat betekent dit voor andere leerjaren? Met drie leerjaren die herstarten lijkt de maximum capaciteit meer dan bereikt, overschreden zelfs. Betekent dit dan dat kinderen uit andere leerjaren niet meer naar school zullen kunnen? Als is het maar voor enkele weken, het lijkt zo belangrijk dat kinderen het schooljaar kunnen afsluiten en hun klasgenootjes nog eens kunnen zien vooraleer de grote vakantie in te gaan. Dit alles voelt toch aan als meer dan één dag proefdraaien... Neen, een minister is geen superman en het is makkelijk om als oppositie veel vragen te stellen zonder antwoorden. Vandaar toch een aantal concrete oplossingen voor minister Weyts: ten eerste, splits klassen in twee en laat het getal van tien los. Ook met 12 of 13 leerlingen kan nog in alle veiligheid gewerkt worden indien voldoende ruimte beschikbaar is. Werk daarvoor nauw samen met uw collega Bart Somers en de lokale overheden: om gemeentelijke infrastructuur ter beschikking te stellen, de veiligheid te garanderen aan de schoolpoort, netoverschrijdend poetspersoneel te voorzien. Voor logistieke ondersteuning is samenwerking met het federale niveau essentieel: bijvoorbeeld, het agentschap zorg en gezondheid staat in voor het beschermend materiaal voor alle scholen, zodat men daar niet zelf de markt voor op moet. En eindexamens lijken ons echt weinig zinvol. Permanente evaluatie is aangewezen, nu hierbij ook nog examens moeten organiseren lijkt een onmogelijke opdracht, heb vertrouwen in uw leerkrachten, zij kennen hun kinderen. Ten slotte steken we graag de hand uit: als decretale aanpassingen nodig zijn om alles in goede orde te laten verlopen steunen we die graag. Zeker als u ook bereid bent om waardevolle suggesties vanuit de oppositie mee te nemen. Want we willen allemaal hetzelfde: een heropening van de scholen, maar dan in alle veiligheid.