'Er zitten zeker enkele leuke maatregelen in het akkoord', zegt Mathias Bienstman, de beleidscoördinator bij Bond Beter Leefmilieu (BBL). 'Het afbouwen van stookolieketels, de uitrol van ledverlichting, de emissievrije bussen bij De Lijn tegen 2025,... Ook de ambitie om 2,5 gigawatt stroom uit windenergie te halen is positief. Daarmee doet het regeerakkoord het beter dan de startnota.'
...