"Het is belangrijk om op maat te werken en lokaal te proberen sturen", zegt Schauvliege. Lokaal zijn er grote verschillen merkbaar in het onderzoek, en met maatregelen voor minder verkeer, meer fietspaden, meer groen en het vermijden van 'street canyons' (straten met veel verkeer waar de luchtvervuiling blijft hangen door de bebouwing, nvdr.) kan er volgens de minister een groot verschil gemaakt worden. De uitstoot van NOx (stikstofoxiden) is volgens Schauvliege sterk verkeersgerelateerd, maar ook de industrie speelt een rol. "Ook daar moet aan gewerkt worden, en dat gebeurt al. We hebben aparte actieplannen daarvoor." Zo maakte de minister bijvoorbeeld al middelen vrij voor installatie van speciale 'stopcontacten' voor grote schepen in de havens, zodat die niet langer hun zware dieselmotoren moeten laten draaien. (Belga)

"Het is belangrijk om op maat te werken en lokaal te proberen sturen", zegt Schauvliege. Lokaal zijn er grote verschillen merkbaar in het onderzoek, en met maatregelen voor minder verkeer, meer fietspaden, meer groen en het vermijden van 'street canyons' (straten met veel verkeer waar de luchtvervuiling blijft hangen door de bebouwing, nvdr.) kan er volgens de minister een groot verschil gemaakt worden. De uitstoot van NOx (stikstofoxiden) is volgens Schauvliege sterk verkeersgerelateerd, maar ook de industrie speelt een rol. "Ook daar moet aan gewerkt worden, en dat gebeurt al. We hebben aparte actieplannen daarvoor." Zo maakte de minister bijvoorbeeld al middelen vrij voor installatie van speciale 'stopcontacten' voor grote schepen in de havens, zodat die niet langer hun zware dieselmotoren moeten laten draaien. (Belga)