Urbain is niet ingegaan op de uitnodiging van het schepencollege, dat Pierre Urbain en zijn raadsheer wilde horen. In een brief laat de gemeentesecretaris weten "zich neer te leggen bij de beslissing van het college". De burgemeester benadrukte vrijdag nog op een persconferentie dat de procureur van Bergen hem heeft laten weten dat de feiten die de gemeentesecretaris ten laste gelegd worden, geen enkele band hebben met de stad Bergen. Volgens Martin moest de stad de gemeentesecretaris, die voor lange tijd met ziekteverlof is, niet schorsen, maar besliste het college dat toch te doen wegens de imagoschade voor de stad. (KAV)

Urbain is niet ingegaan op de uitnodiging van het schepencollege, dat Pierre Urbain en zijn raadsheer wilde horen. In een brief laat de gemeentesecretaris weten "zich neer te leggen bij de beslissing van het college". De burgemeester benadrukte vrijdag nog op een persconferentie dat de procureur van Bergen hem heeft laten weten dat de feiten die de gemeentesecretaris ten laste gelegd worden, geen enkele band hebben met de stad Bergen. Volgens Martin moest de stad de gemeentesecretaris, die voor lange tijd met ziekteverlof is, niet schorsen, maar besliste het college dat toch te doen wegens de imagoschade voor de stad. (KAV)