'Dit komt erop neer dat men de bouwgrond van de bevolking gewoon wil afnemen zonder compensatie.'

Voorstel

De Vlaamse regering heeft beslist dat vanaf 2040 geen open ruimte meer verloren mag gaan. In het kader van die zogenaamde betonstop is afgesproken dat eigenaars van bouwgronden voor 100 procent gecompenseerd zullen worden indien hun eigendom wordt herbestemd, wat vele miljarden euro's zou kunnen kosten.

Coppens en Vloebergh pleiten er in een opiniestuk in De Standaard voor het 45 jaar oude gewestplan, waarin werd vastgelegd welke gronden ontwikkeld konden worden als bouwgrond en welke bestemd zijn voor natuur of landbouw, gewoon af te schaffen. Goed gelegen gronden, die goed zijn uitgerust met voorzieningen en openbaar vervoer, kunnen nadien herbevestigd worden als bouwgrond.

Ook zal er volgens de professoren nog steeds compensatie zijn voor eigenaars die niet meer kunnen bouwen, maar die zal lager liggen omdat de planschaderegeling niet langer zou gelden.

Schauvliege is het niet eens met hun idee. In een reactie wijst de minister erop dat de Vlaamse regering deze zomer op haar voorstel heeft beslist dat een eigenaar voor 100 procent vergoeding krijgt wanneer hij niet langer kan bouwen op zijn perceel. Vlaanderen neemt de onkosten voor de woonuitbreidingsgebieden en de watergevoelige gebieden voor eigen rekening.

Schauvliege wijst er tenslotte op dat afwijkingen van het gewestplan onlangs gemakkelijker zijn gemaakt door aanpassingen in de regelgeving.

'Dit komt erop neer dat men de bouwgrond van de bevolking gewoon wil afnemen zonder compensatie.'De Vlaamse regering heeft beslist dat vanaf 2040 geen open ruimte meer verloren mag gaan. In het kader van die zogenaamde betonstop is afgesproken dat eigenaars van bouwgronden voor 100 procent gecompenseerd zullen worden indien hun eigendom wordt herbestemd, wat vele miljarden euro's zou kunnen kosten. Coppens en Vloebergh pleiten er in een opiniestuk in De Standaard voor het 45 jaar oude gewestplan, waarin werd vastgelegd welke gronden ontwikkeld konden worden als bouwgrond en welke bestemd zijn voor natuur of landbouw, gewoon af te schaffen. Goed gelegen gronden, die goed zijn uitgerust met voorzieningen en openbaar vervoer, kunnen nadien herbevestigd worden als bouwgrond. Ook zal er volgens de professoren nog steeds compensatie zijn voor eigenaars die niet meer kunnen bouwen, maar die zal lager liggen omdat de planschaderegeling niet langer zou gelden. Schauvliege is het niet eens met hun idee. In een reactie wijst de minister erop dat de Vlaamse regering deze zomer op haar voorstel heeft beslist dat een eigenaar voor 100 procent vergoeding krijgt wanneer hij niet langer kan bouwen op zijn perceel. Vlaanderen neemt de onkosten voor de woonuitbreidingsgebieden en de watergevoelige gebieden voor eigen rekening. Schauvliege wijst er tenslotte op dat afwijkingen van het gewestplan onlangs gemakkelijker zijn gemaakt door aanpassingen in de regelgeving.