Wanneer de politiediensten bij rechterlijke beschikking dwangmaatregelen moeten gebruiken ten aanzien van verdachten is de eventueel veroorzaakte schade ten laste van deze personen voor zover er 'op evenredige wijze' werd opgetreden. Wanneer ten onrechte schade werd veroorzaakt aan derden of de gebruikte middelen onevenredig waren zijn de regels voor schadevergoeding in burgerlijk recht van toepassing. De schade kan worden verhaald op de overheid door een overeen te komen minnelijke schikking of door een vordering tot schadevergoeding in te stellen voor de burgerlijke rechtbank. (Belga)

Wanneer de politiediensten bij rechterlijke beschikking dwangmaatregelen moeten gebruiken ten aanzien van verdachten is de eventueel veroorzaakte schade ten laste van deze personen voor zover er 'op evenredige wijze' werd opgetreden. Wanneer ten onrechte schade werd veroorzaakt aan derden of de gebruikte middelen onevenredig waren zijn de regels voor schadevergoeding in burgerlijk recht van toepassing. De schade kan worden verhaald op de overheid door een overeen te komen minnelijke schikking of door een vordering tot schadevergoeding in te stellen voor de burgerlijke rechtbank. (Belga)