Sami Zemni is formeel. 'Veel erger dan de SP.A die op apegapen ligt, is het risico dat de sociaaldemocratie an sich irrelevant dreigt te worden', vindt de politicoloog van de UGent. 'Dat zou de democratie schaden. De sociaaldemocratie draagt immers in belangrijke mate bij tot de kwaliteit ervan door haar streven naar een evenwicht tussen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid.'
...