Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts, die eerder al onderstreepte dat hij het dossier over de Antwerpse Oosterweelverbinding had gedeblokkeerd, heeft zich dit jaar opvallend gemengd in het debat over de vraag waar op de Antwerpse Linkeroever het Saeftinghedok, een voorgesteld dok in de haven, moet komen. Ook dat varkentje wil hij voor de Vlaamse verkiezingen van 2019 gewassen hebben.
...

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts, die eerder al onderstreepte dat hij het dossier over de Antwerpse Oosterweelverbinding had gedeblokkeerd, heeft zich dit jaar opvallend gemengd in het debat over de vraag waar op de Antwerpse Linkeroever het Saeftinghedok, een voorgesteld dok in de haven, moet komen. Ook dat varkentje wil hij voor de Vlaamse verkiezingen van 2019 gewassen hebben. Volgens de oorspronkelijke plannen zou het dok pal op het wegkwijnende polderdorp Doel komen. Maar dat plan stuit op verzet van het actiecomité Doel 2020. Door de juridische acties van het comité om het dorp te behouden is het bijna volledig verlaten Doel momenteel officieel weer woongebied.De piste van een apart Saeftinghedok lijkt sinds kort te zijn verlaten. Er wordt overwogen om het dok in de haven langs het huidige Deurganckdok te leggen, te bereiken via het Deurganckdok zelf. Daar wil minister Weyts zich nu voor engageren. Eerst was er een plan om het nieuwe dok loodrecht op het bestaande te graven. Nu wordt er gekeken of het er niet, met een knik, parallel naast kan komen.Wie in de streek iets wil realiseren waarbij aan Doel en de polders geraakt moet worden, kan beter eens aankloppen bij Jan Creve, voortrekker van Doel 2020. Anders dreigen er jaren aan juridische procedures verloren te gaan. Dat heeft ook de minister gedaan. Hij ontmoette Creve in aanwezigheid van topambtenaar Freddy Aerts van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Later bezocht hij Creve thuis, zo goed als incognito, met een document dat was opgesteld als een akkoord tussen de Vlaamse regering, het Havenbedrijf Antwerpen en Doel 2020. Opvallend: bij dat akkoord was de gemeente Beveren, waar Doel ligt, niet betrokken. De N-VA vormt er samen met de CD&V van burgemeester Marc Van de Vijver de bestuurscoalitie. Die krijgt het verwijt dat ze nogal slaafs de dictaten van de havenautoriteiten volgt. In 2015 leidde dat al tot het vertrek van lokaal N-VA-boegbeeld Bruno Stevenheydens, ex-Vlaams Belang en ex-fractiesecretaris van de N-VA in het Vlaams Parlement. Stevenheydens haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 nog bijna evenveel voorkeurstemmen als Van de Vijver. In mei kondigde hij aan dat hij aan de verkiezingen van 14 oktober zal deelnemen met een eigen politieke beweging: Beveren 2020. De naam verwijst niet toevallig naar Doel 2020, want ook Jan Creve staat op de lijst. Beveren 2020 wil niet minder dan, eventueel samen met de groenen, een alternatief bieden voor de huidige coalitie. Daarom waren de lokale N-VA'ers, om het zacht uit te drukken, not amused met het opmerkelijke initiatief van minister Weyts bij Jan Creve: hij had hen niet geconsulteerd. Ben Weyts bevestigt de contacten met Jan Creve en de commotie bij de plaatselijke N-VA-mandatarissen, maar wil er (voorlopig) niet op ingaan.