Dat zorgt volgens De Tijd, die over de cijfers bericht, voor extra druk op de scholen, die op zoek moeten naar interim-leerkrachten of vervangingen.

Het gaat om 50.000 mensen, van wie bijna de helft loopbaanonderbreking heeft zonder een specifieke reden. Het onderwijspersoneel heeft massaal de laatste kans gegrepen om van die regeling te genieten voor ze eind dit schooljaar wordt stopgezet. Concreet gaat het dit jaar om 22.139 leraars. Dat is bijna het dubbele van het schooljaar 2014-2015, toen 12.826 leraars van dat systeem gebruikmaakten.

Combinatie zorgtaken en onderwijs

Het hogere aantal afwezige leerkrachten zet extra druk op de scholen, die op zoek moeten naar interim-leerkrachten of vervangingen. Bovendien kampt het onderwijs al met een lerarentekort. Door de hogere geboortecijfers moet Vlaanderen tegen 2020 op zoek naar ongeveer 20.000 extra leraars. Volgens Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V), die de cijfers bij Crevits opvroeg, was de toeloop tijdens dit schooljaar te voorzien. De Meyer benadrukt dat een combinatie van persoonlijke zorgtaken en werk in het onderwijs ook in de toekomst mogelijk blijft. Crevits bereikte daar voor de zomer een akkoord over met de vakbonden en de onderwijsverstrekkers.

Dat zorgt volgens De Tijd, die over de cijfers bericht, voor extra druk op de scholen, die op zoek moeten naar interim-leerkrachten of vervangingen.Het gaat om 50.000 mensen, van wie bijna de helft loopbaanonderbreking heeft zonder een specifieke reden. Het onderwijspersoneel heeft massaal de laatste kans gegrepen om van die regeling te genieten voor ze eind dit schooljaar wordt stopgezet. Concreet gaat het dit jaar om 22.139 leraars. Dat is bijna het dubbele van het schooljaar 2014-2015, toen 12.826 leraars van dat systeem gebruikmaakten. Het hogere aantal afwezige leerkrachten zet extra druk op de scholen, die op zoek moeten naar interim-leerkrachten of vervangingen. Bovendien kampt het onderwijs al met een lerarentekort. Door de hogere geboortecijfers moet Vlaanderen tegen 2020 op zoek naar ongeveer 20.000 extra leraars. Volgens Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V), die de cijfers bij Crevits opvroeg, was de toeloop tijdens dit schooljaar te voorzien. De Meyer benadrukt dat een combinatie van persoonlijke zorgtaken en werk in het onderwijs ook in de toekomst mogelijk blijft. Crevits bereikte daar voor de zomer een akkoord over met de vakbonden en de onderwijsverstrekkers.