Schauvliege bereikte in februari een akkoord met de Commissie over het nieuwe Mestactieprogramma voor de periode 2011-2014. In dat programma wordt sterker gefocust op probleemzones waar de doelstellingen inzake waterkwaliteit niet gehaald worden. Die gebieden worden in het nieuwe plan aangeduid als focuszones. In die zones moeten land- en tuinbouwers extra inspanningen doen om duurzaam te bemesten. Zij krijgen vanaf 2012 te maken met gradueel verlaagde drempelwaarden voor de aanwezigheid van nitraatresiduen. In overleg met milieu- en landbouworganisaties heeft Schauvliege een voorstel uitgewerkt om de gebieden te omschrijven. Volgend jaar wordt 238.000 hectare of 42 procent van het areaal als focuszone aangestipt. Dat zal elk jaar opnieuw gebeuren op basis van de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater. Elk jaar zal de behaalde waterkwaliteit geëvalueerd worden. "Strikte regels in de mestwetgeving in combinatie met een gebiedsgerichte aanpak om landbouwers te begeleiden naar een meer duurzame bemesting, moet tegen 2014 zijn vruchten afwerpen. Dit moet de waterkwaliteit, daar waar voorlopig de doelstellingen niet gehaald worden, verbeteren en motiveert de landbouwers ook maximaal om extra inspanningen te doen", besluit Schauvliege. (KAV)

Schauvliege bereikte in februari een akkoord met de Commissie over het nieuwe Mestactieprogramma voor de periode 2011-2014. In dat programma wordt sterker gefocust op probleemzones waar de doelstellingen inzake waterkwaliteit niet gehaald worden. Die gebieden worden in het nieuwe plan aangeduid als focuszones. In die zones moeten land- en tuinbouwers extra inspanningen doen om duurzaam te bemesten. Zij krijgen vanaf 2012 te maken met gradueel verlaagde drempelwaarden voor de aanwezigheid van nitraatresiduen. In overleg met milieu- en landbouworganisaties heeft Schauvliege een voorstel uitgewerkt om de gebieden te omschrijven. Volgend jaar wordt 238.000 hectare of 42 procent van het areaal als focuszone aangestipt. Dat zal elk jaar opnieuw gebeuren op basis van de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater. Elk jaar zal de behaalde waterkwaliteit geëvalueerd worden. "Strikte regels in de mestwetgeving in combinatie met een gebiedsgerichte aanpak om landbouwers te begeleiden naar een meer duurzame bemesting, moet tegen 2014 zijn vruchten afwerpen. Dit moet de waterkwaliteit, daar waar voorlopig de doelstellingen niet gehaald worden, verbeteren en motiveert de landbouwers ook maximaal om extra inspanningen te doen", besluit Schauvliege. (KAV)