Er kwamen op 24 uur tijd ook 4 overlijdens bij wat het totale aantal sterfgevallen op 8.791 brengt. Zo'n 400 patiënten werden genezen verklaard. Alles samen overwonnen in Duitsland nu al 172.600 mensen het virus. Het Robert Koch-Instituut meldde voorts dat het zogeheten reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, met 1,05 nog steeds boven de cruciale grens van 1 zit. Een dag voordien stond het reproductiegetal op 1,02. Omdat het reproductiegetal onderhevig is aan dagelijkse schommelingen meet het RKI sinds half mei ook een zevendaagse reproductiewaarde. Die zogenoemde Zeven-Dagen-R staat volgens de laatste tussenstand op 1. Hoewel Duitsland heel wat gevallen van het coronavirus telt, is het aantal sterfgevallen relatief laag gebleven in vergelijking met de omringende landen. (Belga)

Er kwamen op 24 uur tijd ook 4 overlijdens bij wat het totale aantal sterfgevallen op 8.791 brengt. Zo'n 400 patiënten werden genezen verklaard. Alles samen overwonnen in Duitsland nu al 172.600 mensen het virus. Het Robert Koch-Instituut meldde voorts dat het zogeheten reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, met 1,05 nog steeds boven de cruciale grens van 1 zit. Een dag voordien stond het reproductiegetal op 1,02. Omdat het reproductiegetal onderhevig is aan dagelijkse schommelingen meet het RKI sinds half mei ook een zevendaagse reproductiewaarde. Die zogenoemde Zeven-Dagen-R staat volgens de laatste tussenstand op 1. Hoewel Duitsland heel wat gevallen van het coronavirus telt, is het aantal sterfgevallen relatief laag gebleven in vergelijking met de omringende landen. (Belga)