'Als we vandaag niet investeren zullen mijn generatie en de volgende generaties daar morgen de rekening voor betalen', aldus nog Rousseau.

Met de thematische ministerraad wil Vooruit antwoorden op de vraag hoe België de Europese norm zal halen om tegen 2030 de uitstoot van CO2 met 26 miljoen ton te verminderen. Tegelijk benadrukt Rousseau dat het klimaatbeleid 'sociaal rechtvaardig of niet zal zijn'. De kosten moeten eerlijk verdeeld worden, zodat iedereen mee kan. Rousseau kijkt daarvoor bijvoorbeeld naar het Europese emissiehandelssysteem: 'Nu betalen Europese bedrijven taksen om te mogen uitstoten, maar ze krijgen dat geld zonder veel voorwaarden terug via Vlaamse subsidies. We zouden dat geld beter herverdelen en gebruiken om gezinnen te helpen de energiefactuur te betalen', zegt de Vooruit-voorzitter.

Spoor

Maar ook de overheid moet het goede voorbeeld tonen. 'Overheidssubsidies voor fossiele brandstoffen moeten worden stopgezet. Tegelijk moet de overheid investeren in zon- en windenergie. Overal waar de overheid kan (op parkings, daken en terreinen), moet ze investeren in manieren om hernieuwbare energie op te wekken'.

Ook investeren in het spoor plaatst Vooruit op de agenda: 'Uit een studie van Deloitte blijkt dat iedere euro die je investeert in het spoor 3 euro opbrengt voor Belgische economie. Investeren in het spoor voor minder files, minder uitstoot en meer tijd om thuis te zijn en meer economische groei', besluit Rousseau.

8 oktober

Bij het kabinet van federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi is dinsdag te horen dat zo'n ministerraad over het klimaat al gepland staat 8 oktober. 'Ik hoop daarom op duidelijke steun' voor de 26e Conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP26), die begin november in Glasgow zal worden gehouden, en voor het 'fit for 55'-pakket, het plan van de EU voor de aanpassing van het klimaatbeleid aan de doelstelling om de CO2-uitstoot van de Unie in 2030 met minimaal 55 procent te verminderen, aldus de minister op Twitter.

'Als we vandaag niet investeren zullen mijn generatie en de volgende generaties daar morgen de rekening voor betalen', aldus nog Rousseau.Met de thematische ministerraad wil Vooruit antwoorden op de vraag hoe België de Europese norm zal halen om tegen 2030 de uitstoot van CO2 met 26 miljoen ton te verminderen. Tegelijk benadrukt Rousseau dat het klimaatbeleid 'sociaal rechtvaardig of niet zal zijn'. De kosten moeten eerlijk verdeeld worden, zodat iedereen mee kan. Rousseau kijkt daarvoor bijvoorbeeld naar het Europese emissiehandelssysteem: 'Nu betalen Europese bedrijven taksen om te mogen uitstoten, maar ze krijgen dat geld zonder veel voorwaarden terug via Vlaamse subsidies. We zouden dat geld beter herverdelen en gebruiken om gezinnen te helpen de energiefactuur te betalen', zegt de Vooruit-voorzitter. Maar ook de overheid moet het goede voorbeeld tonen. 'Overheidssubsidies voor fossiele brandstoffen moeten worden stopgezet. Tegelijk moet de overheid investeren in zon- en windenergie. Overal waar de overheid kan (op parkings, daken en terreinen), moet ze investeren in manieren om hernieuwbare energie op te wekken'. Ook investeren in het spoor plaatst Vooruit op de agenda: 'Uit een studie van Deloitte blijkt dat iedere euro die je investeert in het spoor 3 euro opbrengt voor Belgische economie. Investeren in het spoor voor minder files, minder uitstoot en meer tijd om thuis te zijn en meer economische groei', besluit Rousseau.Bij het kabinet van federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi is dinsdag te horen dat zo'n ministerraad over het klimaat al gepland staat 8 oktober. 'Ik hoop daarom op duidelijke steun' voor de 26e Conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP26), die begin november in Glasgow zal worden gehouden, en voor het 'fit for 55'-pakket, het plan van de EU voor de aanpassing van het klimaatbeleid aan de doelstelling om de CO2-uitstoot van de Unie in 2030 met minimaal 55 procent te verminderen, aldus de minister op Twitter.