De Roma hebben nog 24 uur de tijd om het gebouw te verlaten en het is niet duidelijk waar de groep van zowat 30 personen nadien terecht kan. Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, liet eerder al weten dat de meeste families niet in aanmerking komen voor opvang. "Twee families hadden wel recht op opvang en waren al toegewezen aan een opvangcentra maar deze mensen zijn daar niet op ingegaan", aldus Mieke Candaele van Fedasil. In april keerden nog twee van de Romagezinnen vrijwillig terug naar hun land na een bezoek van De Lille, Fedasil, de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en vzw Foyer, een organisatie die veel ervaring heeft met Roma. Voor de anderen is er geen oplossing. (COR 939)

De Roma hebben nog 24 uur de tijd om het gebouw te verlaten en het is niet duidelijk waar de groep van zowat 30 personen nadien terecht kan. Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, liet eerder al weten dat de meeste families niet in aanmerking komen voor opvang. "Twee families hadden wel recht op opvang en waren al toegewezen aan een opvangcentra maar deze mensen zijn daar niet op ingegaan", aldus Mieke Candaele van Fedasil. In april keerden nog twee van de Romagezinnen vrijwillig terug naar hun land na een bezoek van De Lille, Fedasil, de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en vzw Foyer, een organisatie die veel ervaring heeft met Roma. Voor de anderen is er geen oplossing. (COR 939)