"Enkel in België alleen al is er sprake van minstens 500.000 patiënten", aldus Guy Joos, Professor Pneumologie van het UZ Gent en voorzitter van de Belgische Vereniging voor Pneumologie. "Het aantal mogelijke Belgische COPD-lijders wordt echter geschat op zo'n 680.000. Bij amper de helft van hiervan is de diagnose al gesteld". Preventief sensibiliseren en het vroeg vaststellen van de ziekte zijn van levensbelang. "Het probleem is echter dat, gedurende ten minste de helft van de evolutie van de ziekte, de patiënt zich niet van de aandoening bewust is. Het gaat dan onder andere om symptomen als regelmatig hoesten, slijmen ophoesten en kortademigheid. Wanneer de patiënt zich wel bewust begint te worden van deze symptomen, zit hij al in een vergevorderd, onomkeerbaar stadium van zijn ziekte." COPD, dat in 9 op de 10 gevallen rokers en ex-rokers treft, is een langzame longaandoening die ontstaat ten gevolge van een vernauwing van de luchtwegen. De aandoening is niet te genezen, maar kan wel behandeld worden om de levenskwaliteit te verbeteren. (KAV)

"Enkel in België alleen al is er sprake van minstens 500.000 patiënten", aldus Guy Joos, Professor Pneumologie van het UZ Gent en voorzitter van de Belgische Vereniging voor Pneumologie. "Het aantal mogelijke Belgische COPD-lijders wordt echter geschat op zo'n 680.000. Bij amper de helft van hiervan is de diagnose al gesteld". Preventief sensibiliseren en het vroeg vaststellen van de ziekte zijn van levensbelang. "Het probleem is echter dat, gedurende ten minste de helft van de evolutie van de ziekte, de patiënt zich niet van de aandoening bewust is. Het gaat dan onder andere om symptomen als regelmatig hoesten, slijmen ophoesten en kortademigheid. Wanneer de patiënt zich wel bewust begint te worden van deze symptomen, zit hij al in een vergevorderd, onomkeerbaar stadium van zijn ziekte." COPD, dat in 9 op de 10 gevallen rokers en ex-rokers treft, is een langzame longaandoening die ontstaat ten gevolge van een vernauwing van de luchtwegen. De aandoening is niet te genezen, maar kan wel behandeld worden om de levenskwaliteit te verbeteren. (KAV)