De gemeenteraden van Sint-Genesius-Rode en Linkebeek hebben maandagavond een motie goedgekeurd waarin om de aanhechting bij Brussel wordt gevraagd als het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde wordt gesplitst.

In Linkebeek gebeurde dat al voor de tweede maal op korte tijd. In beide faciliteitengemeenten werd de motie enkel goedgekeurd door de Franstalige meerderheid. Zowel in Linkebeek als Sint-Genesius-Rode was er protest van leden van het Taalaktiekomitee.

In de motie luidt het dat de faciliteiten niet gewaarborgd zijn als het kiesarrondissement B-H-V wordt gesplitst.

Ze vraagt ook dat de hogere overheden het kaderverdrag inzake de bescherming van de nationale minderheden van de Raad van Europa zouden ratificeren.

De gemeenteraden van Sint-Genesius-Rode en Linkebeek hebben maandagavond een motie goedgekeurd waarin om de aanhechting bij Brussel wordt gevraagd als het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde wordt gesplitst.In Linkebeek gebeurde dat al voor de tweede maal op korte tijd. In beide faciliteitengemeenten werd de motie enkel goedgekeurd door de Franstalige meerderheid. Zowel in Linkebeek als Sint-Genesius-Rode was er protest van leden van het Taalaktiekomitee.In de motie luidt het dat de faciliteiten niet gewaarborgd zijn als het kiesarrondissement B-H-V wordt gesplitst. Ze vraagt ook dat de hogere overheden het kaderverdrag inzake de bescherming van de nationale minderheden van de Raad van Europa zouden ratificeren.