Rik Daems wil dat Leuven nog voor de blijde intrede van het nieuwe koningspaar in Leuven op 6 september een principiële beslissing neemt. In de motivatie bij zijn voorstel wijst hij onder meer op het feit dat al meerdere straten op het Leuvens grondgebied genoemd werden naar Belgische gekroonde hoofden en dat dat vanuit historisch-cultureel oogpunt verantwoord is. Het is volgens Daems bovendien "passend en eervol" een straat te benoemen naar de nieuwe vorst. (Belga)

Rik Daems wil dat Leuven nog voor de blijde intrede van het nieuwe koningspaar in Leuven op 6 september een principiële beslissing neemt. In de motivatie bij zijn voorstel wijst hij onder meer op het feit dat al meerdere straten op het Leuvens grondgebied genoemd werden naar Belgische gekroonde hoofden en dat dat vanuit historisch-cultureel oogpunt verantwoord is. Het is volgens Daems bovendien "passend en eervol" een straat te benoemen naar de nieuwe vorst. (Belga)