Tijdens de persvoorstelling van de bestuurnota weigerde Devlies dinsdag te antwoorden op de vraag of de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de personenbelasting deze legislatuur in Leuven zullen stijgen. Hij wou enkel kwijt dat hierover nog niets beslist is en dat beide belastingen alleszins onder het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden zullen blijven. Daems betreurt dat er in het kader van de opmaak van de bestuursnota geen duidelijke rem werd gezet op de uitgaven, maar dat deze integendeel nog duidelijk zullen toenemen. "Nieuwe projecten moeten er zijn. We moeten als stad vooruitgaan en we moeten ambitieus zijn. Maar dit mag niet ten koste gaan van de Leuvenaar door gemakshalve een belastingverhoging door te voeren", aldus Daems die zijn pleidooi herhaalt voor een lastenverlaging. (Belga)

Tijdens de persvoorstelling van de bestuurnota weigerde Devlies dinsdag te antwoorden op de vraag of de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de personenbelasting deze legislatuur in Leuven zullen stijgen. Hij wou enkel kwijt dat hierover nog niets beslist is en dat beide belastingen alleszins onder het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden zullen blijven. Daems betreurt dat er in het kader van de opmaak van de bestuursnota geen duidelijke rem werd gezet op de uitgaven, maar dat deze integendeel nog duidelijk zullen toenemen. "Nieuwe projecten moeten er zijn. We moeten als stad vooruitgaan en we moeten ambitieus zijn. Maar dit mag niet ten koste gaan van de Leuvenaar door gemakshalve een belastingverhoging door te voeren", aldus Daems die zijn pleidooi herhaalt voor een lastenverlaging. (Belga)